Σχετικά με τις διευθύνσεις

Η λειτουργία "Διευθύνσεις" σας επιτρέπει να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε τις προσωπικές πληροφορίες σας κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές σας. Ορισμένες τοποθεσίες στο web απαιτούν να συμπληρώσετε μια φόρμα με τα προσωπικά στοιχεία σας. Αν αποθηκεύσετε τα προσωπικά στοιχεία σας στις Διευθύνσεις, μπορείτε να συμπληρώσετε αυτές τις μακροσκελείς φόρμες με ένα κλικ. Αποθηκεύει τα προσωπικά στοιχεία σας, όπως το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση email και οι αριθμοί τηλεφώνων.

Το Identity Safe σάς προσφέρει την επιλογή να αποθηκεύσετε τις διευθύνσεις σας, όταν συμπληρώνετε τα προσωπικά στοιχεία σε μία τοποθεσία στο web.

Για να διαχειριστείτε τις διευθύνσεις, πρέπει να έχετε εισέλθει στο Identity Safe.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που αποθηκεύετε στις διευθύνσεις για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Να συμπληρώσετε αυτόματα φόρμες σε μία τοποθεσία στο web.

  • Συμπληρώστε ευαίσθητες πληροφορίες χωρίς να πληκτρολογείτε ενώ είστε συνδεδεμένοι.

Με αυτόν τον τρόπο, το Identity Safe σας προστατεύει από προγράμματα καταγραφής ακολουθίας χαρακτήρων πληκτρολόγησης που κλέβουν και καταχρώνται την ταυτότητά σας.

Όταν κάνετε κλικ σε ένα πεδίο μιας ηλεκτρονικής φόρμας, το Norton Identity Safe ανοίγει τη γραμμή πληροφοριών που ζητά την άδειά σας για την αυτόματη συμπλήρωση της φόρμας. Στη γραμμή πληροφοριών, μπορείτε να επιλέξετε τη διεύθυνση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και έπειτα να κάνετε κλικ στην επιλογή Συμπλήρωση. Αν δεν θέλετε να εμφανιστεί ξανά η γραμμή πληροφοριών στην ηλεκτρονική φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή Να μην γίνει ξανά ερώτηση. Μπορείτε να ανοίξετε τη γραμμή πληροφοριών ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στην επιλογή Η ΘΥΡΙΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ > ΕΠΙΛΟΓΕΣ > Εμφάνιση γραμμής πληροφοριών για αυτήν την τοποθεσία.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο Άνοιγμα Βοηθού συμπλήρωσης κάτω από την επιλογή Η ΘΥΡΙΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ στη γραμμή εργαλείων Norton, για να δείτε όλες τις διευθύνσεις που έχετε αποθηκεύσει. Μπορείτε να επιλέξετε τη διεύθυνση που θέλετε να χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση μιας φόρμας σε μία τοποθεσία στο web. Αν δεν συμπληρωθεί κάποιο από τα πεδία, μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε τις σχετικές πληροφορίες από τη διεύθυνσή σας στο πεδίο κειμένου της ηλεκτρονικής φόρμας. Για παράδειγμα, αν θέλετε να συμπληρώσετε τα στοιχεία email σε μια ηλεκτρονική φόρμα, μεταφέρετε και αποθέστε τα στοιχεία email από τη διεύθυνση στο πλαίσιο κειμένου της ηλεκτρονικής φόρμας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή ταξινόμησης, για να τακτοποιήσετε τις διευθύνσεις ανάλογα με το όνομα, την ημερομηνία τροποποίησης και την ημερομηνία χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε διευθύνσεις που είναι αποθηκευμένες στη θυρίδα αποθήκευσής σας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v89761658_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 26/10/2015