Διαχείριση διευθύνσεων

Το Identity Safe σάς επιτρέπει να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο διεύθυνσης ή να αλλάξετε τα αποθηκευμένα στοιχεία.

Όλες οι διευθύνσεις που έχετε αποθηκεύσει αναφέρονται στο παράθυρο Διευθύνσεις. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία οποιασδήποτε διεύθυνσης έχετε αποθηκεύσει. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε μια διεύθυνση, εάν δεν τη χρειάζεστε πια.

Προσθήκη διεύθυνσης

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ταυτότητα και έπειτα κλικ στην επιλογή Identity Safe.

 2. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού στο πάνω μέρος του παραθύρου και επιλέξτε το στοιχείο Νέα διεύθυνση.

 3. Στο παράθυρο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, επιλέξτε την περιοχή και πληκτρολογήστε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας.

 4. Επιλέξτε το στοιχείο Απαίτηση κωδικού πρόσβασης θυρίδας αποθήκευσης για να ζητείται ο κωδικός πρόσβασης του Identity Safe πριν να συμπληρώνονται αυτόματα η διεύθυνση στην τοποθεσία Web.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Επεξεργασία διεύθυνσης

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ταυτότητα και έπειτα κλικ στην επιλογή Identity Safe.

 2. Στο αριστερό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Διευθύνσεις.

 3. Στο παράθυρο Διευθύνσεις, κάντε κλικ στη διεύθυνση που θέλετε να επεξεργαστείτε.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ταξινόμηση κατά που είναι διαθέσιμη στο πάνω μέρος του πλαισίου Διευθύνσεις για το γρηγορότερο εντοπισμό μιας διεύθυνσης. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε απευθείας μια διεύθυνση στο πλαίσιο Αναζήτηση στη θυρίδα αποθήκευσης.

 4. Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία και τροποποιήστε τα απαιτούμενα στοιχεία.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Διαγραφή διεύθυνσης

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ταυτότητα και έπειτα κλικ στην επιλογή Identity Safe.

 2. Στο αριστερό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Διευθύνσεις.

 3. Στο παράθυρο Διευθύνσεις, κάντε κλικ στη διεύθυνση που θέλετε να διαγράψετε.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ταξινόμηση κατά που είναι διαθέσιμη στο πάνω μέρος του πλαισίου Διευθύνσεις για το γρηγορότερο εντοπισμό μιας διεύθυνσης. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε απευθείας μια διεύθυνση στο πλαίσιο Αναζήτηση στη θυρίδα αποθήκευσης.

 4. Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Προειδοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

  Πρέπει να επικυρώσετε τον κωδικό πρόσβασης θυρίδας αποθήκευσης για να διαγράψετε τη διεύθυνση, αν ορίσατε την επιλογή Απαίτηση κωδικού πρόσβασης θυρίδας αποθήκευσης κατά τη δημιουργία της διεύθυνσης.

Βίντεο: Πώς μπορώ να διαχειριστώ τη θυρίδα αποθήκευσης του Identity Safe

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v89760624_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 03/02/2017