Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της λειτουργίας Norton Community Watch

Το Norton Community Watch σάς βοηθάει να αναγνωρίσετε νέους κινδύνους ασφαλείας υποβάλλοντας επιλεγμένα δεδομένα ασφαλείας και εφαρμογών στη Symantec για ανάλυση. Αυτή η ανάλυση βοηθά τη Symantec να παρέχει λύσεις για την αποτελεσματικότερη αναγνώριση νέων απειλών και κινδύνων. Η Symantec εξετάζει τα δεδομένα για να προσδιορίσει τις νέες απειλές και την προέλευσή τους. Οι συνολικές προσπάθειες από τους χρήστες Norton βοηθούν στο γρήγορο προσδιορισμό λύσεων για αυτές τις απειλές και τους κινδύνους.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Norton Community Watch για να στείλετε πληροφορίες σχετικά με ένα αρχείο στη Symantec για ανάλυση. Η Symantec εξετάζει τα δεδομένα για να προσδιορίσει τις νέες απειλές και την προέλευσή τους. Η λειτουργία Norton Insight χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αξιολογήθηκαν από τη Symantec για να ανιχνεύσει τις απειλές ασφαλείας.

Το Norton Community Watch συλλέγει και υποβάλλει μόνο λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τα σφάλματα και τα στοιχεία του Norton. Δεν συλλέγει ή δεν αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία οποιουδήποτε χρήστη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ιστορικό ασφαλείας για να ελέγξετε τις πληροφορίες που έχουν αποσταλεί στη Symantec.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του Norton Community Watch

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις διαχείρισης, στη γραμμή Norton Community Watch, μετακινήστε το διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Απεν. ή Ενερ..

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v8959380_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2017