Άλλα προϊόντα

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της λειτουργίας Norton Community Watch

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Norton Community Watch για να στείλετε πληροφορίες σχετικά με ένα αρχείο στη Symantec για ανάλυση. Η Symantec αναλύει τα δεδομένα για να προσδιορίσει τις νέες απειλές και την προέλευσή τους. Οι λειτουργίες του Norton, όπως το Norton Insight και το Insight Network, χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που ανέλυσε η Symantec, για να εντοπίσουν τις απειλές ασφαλείας.

Το Norton Community Watch συλλέγει και υποβάλλει μόνο λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τα σφάλματα και τα στοιχεία του Norton. Δεν συλλέγει ή δεν αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία οποιουδήποτε χρήστη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ιστορικό ασφάλειας για να ελέγξετε τις πληροφορίες που έχουν αποσταλεί στη Symantec.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της λειτουργίας Norton Community Watch

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις διαχείρισης, στη γραμμή Norton Community Watch, πραγματοποιήστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

    • Για να απενεργοποιήσετε το Norton Community Watch, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση δεξιά, στη θέση Απενεργοποίηση.

    • Για να ενεργοποιήσετε το Norton Community Watch, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση αριστερά, στη θέση Ενεργοποίηση.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Πληροφορίες σχετικά με το Norton Community Watch

Εμφάνιση στοιχείων στο Ιστορικό ασφαλείας

Πληροφορίες για το Ιστορικό ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v8959380_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 03/11/2011