Δεν είναι δυνατή η μεταφορά και απόθεση αρχείων στο παράθυρο Καταστροφή αρχείων στο Norton Utilities 16.0

Το Norton Utilities 16 έχει σχεδιαστεί με εγγενή υποστήριξη της έκδοσης 32-bit των Windows. Όλες οι κύριες λειτουργίες του Norton Utilities 16 είναι διαθέσιμες κατά την εγκατάστασή του σε έκδοση 64-bit των Windows, εκτός από τη λειτουργία Καταστροφέας αρχείων.

Για μεταφορά και απόθεση των αρχείων στο παράθυρο Καταστροφή αρχείων σε έκδοση 32-bit των Windows, ενδέχεται να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον Έλεγχο λογαριασμού χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την ενότητα Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του Ελέγχου λογαριασμού χρήστη.

Το Norton Utilities 16 διαθέτει περιορισμένη δυνατότητα αποδοχής αρχείων προς καταστροφή μέσω της μεταφοράς και απόθεσης σε έκδοση 64-bit των Windows. Για την επίλυση του προβλήματος, μπορείτε να προσθέσετε τα αρχεία που θέλετε να καταστρέψετε μη αυτόματα.

Καταστροφή αρχείων με χρήση του Norton Utilities

  1. Εκκινήστε το Norton Utilities.

  2. Στην καρτέλα Απόρρητο, κάντε κλικ στην επιλογή Καταστροφή αρχείων.

  3. Στην κάτω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη, και έπειτα στην επιλογή Προσθήκη αρχείου ή Προσθήκη φακέλου.

    Επιλέξτε τα αρχεία και τους φακέλους που θέλετε να καταστρέψετε.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Καταστροφή.

    Τα αρχεία και οι φάκελοι που προσθέσατε καταστρέφονται μόνιμα και η ανάκτησή τους δεν είναι δυνατή. Ελέγξτε τη λίστα πριν επιβεβαιώσετε την καταστροφή.

  5. Στο παράθυρο προειδοποίησης του Norton Utilities, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v89018101_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 23/08/2016