Άλλα προϊόντα

Πληροφορίες για τις θέσεις αντιγράφων ασφαλείας

ΤοNorton 360 Online μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε διάφορους τύπους θέσεων αποθήκευσης. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποσότητα των αντιγράφων ασφαλείας εξαρτάται από την επιλογή της θέσης. Δεν ενδείκνυται κάθε θέση αντιγράφων ασφαλείας για κάθε κατάσταση και για κάθε χρήστη.

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε θέση αποθήκευσης που προσφέρεται από το Norton 360 Online για τα αντίγραφα ασφαλείας σας, ανάλογα με τον υπολογιστή και τις συνδεδεμένες συσκευές που διαθέτετε. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στον ακόλουθο πίνακα, για να επιλέξετε μια θέση που καλύπτει κατά το μέγιστο τις ανάγκες σας για ασφάλεια, ταχύτητα και χωρητικότητα αποθήκευσης:

C: (Τοπικός σκληρός δίσκος)

Αυτή η επιλογή δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε έναν ειδικό φάκελο, στη μονάδα δίσκου C: του υπολογιστή. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στη μονάδα δίσκου C: είναι ταχύτατη και ιδιαίτερα πρακτική και περιορίζεται μόνο από το ποσοστό διαθέσιμου ελεύθερου χώρου στη μονάδα δίσκου. Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να πραγματοποιήÎՏĎՠαυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στη μονάδα δίσκου C: είναι μια πρακτική, αλλά μη ασφαλής μέθοδος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Οποιοδήποτε μηχανικό πρόβλημα ενδέχεται να παρουσιαστεί στη μονάδα δίσκου μπορεί να καταστρέψει τόσο τα αρχικά αρχεία όσο και τα αντίγραφα ασφαλείας.

Εάν χρησιμοποιείτε τη μονάδα δίσκου C: για γρήγορη, αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, πρέπει επίσης, περιστασιακά, να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε διαφορετική μονάδα δίσκου ή σε κάποια άλλη θέση.

Διαφορετική εσωτερική ή εξωτερική μονάδα δίσκου

Αυτή η επιλογή προσφέρεται για γρήγορη, πρακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Μπορείτε να πραγματοποιείτε αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και να έχετε πάντα πρόσβαση στα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας, όσο η μονάδα δίσκου είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.

Η χρήση διαφορετικής μονάδας δίσκου είναι ασφαλέστερη από τη χρήση της μονάδας δίσκου C:, ωστόσο τα δεδομένα σας εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο εξαιτίας τυχόν δυσλειτουργιών του υλικού του υπολογιστή.

Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σε διαφορετική μονάδα δίσκου, θα πρέπει επίσης, περιστασιακά, να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε κάποια άλλη θέση.

Δίσκοι CD, DVD ή Blu-ray

Αυτή η επιλογή απαιτεί να διαθέτετε εγγράψιμους δίσκους CD, DVD ή Blu-ray και μια οπτική μονάδα δίσκου στον υπολογιστή για εγγραφή σε αυτούς τους δίσκους. Πρέπει να είστε παρόντες για να τοποθετείτε και να καταργείτε τους δίσκους όποτε χρειάζεται. Επομένως, δεν μπορείτε να επιλέξετε τον αυτόματο προγραμματισμό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, όταν χρησιμοποιείτε δίσκους CD, DVD ή Blu-ray.

Για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε δίσκους CD, DVD ή Blu-ray απαιτείται περισσότερος χρόνος από ό,τι για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε άλλα μέσα. Επίσης, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε δίσκους CD, DVD ή Blu-ray είναι λιγότερο πρακτική, επειδή πρέπει να είστε παρόντες κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Χρησιμοποιώντας το Norton 360 Online, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τύπους οπτικών μέσων, εάν η οπτική μονάδα δίσκου που διαθέτετε υποστηρίζει τους τύπους αυτούς:

 • CD-R

 • CD-RW

 • DVD+R

 • DVD-R

 • DVD+R DL

 • DVD-R DL

 • DVD+RW

 • DVD-RW

 • DVD RAM

 • BD-R

 • BD-RE

Θα πρέπει να αποθηκεύετε τους δίσκους αντιγράφων ασφαλείας σε κάποιο άλλο ασφαλές σημείο, για προστασία από τυχόν καταστροφή του υπολογιστή.

Όταν επιλέγετε τη μονάδα δίσκου CD ή DVD ως θέση για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για πρώτη φορά, το Norton 360 Online σάς προτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της οπτικής μονάδας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στον υπολογιστή σας. Το Norton 360 Online σάς επιτρέπει να εγκαταστήσετε την οπτική μονάδα.

Μονάδα δίσκου δικτύου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε τοπικό δίκτυο που προσφέρει μια θέση αποθήκευσης στην οποία έχετε πρόσβαση. Ανάλογα με την ταχύτητα του δικτύου σας, με αυτήν την επιλογή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μπορεί να εκτελεστεί σχεδόν το ίδιο γρήγορα με την αντίστοιχη σε εσωτερική ή εξωτερική μονάδα δίσκου.

Αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται, εάν ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο που προσφέρει συσκευή αποθήκευσης, στην οποία έχετε πρόσβαση.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε μια εξωτερική μονάδα δίσκου δικτύου, πρέπει να αντιστοιχίσετε την εξωτερική μονάδα δίσκου δικτύου στον υπολογιστή. Όταν αντιστοιχίζετε μια μονάδα δίσκου, πρέπει να καθορίσετε και ένα γράμμα μονάδας δίσκου για τη σύνδεση.

Μονάδα δίσκου flash και αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένου του iPod

Οι μονάδες δίσκου flash και λοιπές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως θέσεις αντιγράφων ασφαλείας. Το Norton 360 Online εμφανίζει αυτές τις συσκευές ως εξωτερικές μονάδες δίσκου. Εάν μια τέτοια συσκευή είναι πάντα συνδεδεμένη στον υπολογιστή, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Το ποσοστό διαθέσιμου χώρου αποθήκευσης σε αυτές τις συσκευές μπορεί να είναι μικρότερο σε σύγκριση με εκείνο στους σκληρούς δίσκους. Εάν χρησιμοποιείτε μονάδα δίσκου flash για τα αντίγραφα ασφαλείας, θα πρέπει επίσης, περιστασιακά, να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε διαφορετική θέση αποθήκευσης.

Επιλογή θέσης αντιγράφων ασφαλείας

Προβολή ή αλλαγή προγραμματισμού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες σχετικά με τη Λειτουργία ευρείας ζώνης με περιορισμούς

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v8723907_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 08/09/2011