Επιλογή προορισμού επαναφοράς

Όταν επαναφέρετε αρχεία από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, μπορείτε να επιλέξετε πού θα τοποθετήσει το προϊόν Norton τα αρχεία που επαναφέρονται. Μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία σε έναν ξεχωριστό φάκελο της επιλογής σας ή στην αρχική θέση τους. Ως προεπιλογή, το προϊόν Norton επιλέγει τις αρχικές θέσεις των αρχείων.

Η επαναφορά αρχείων στις αρχικές θέσεις τους διαγράφει τις νεότερες εκδόσεις των ίδιων αρχείων που βρίσκονται αποθηκευμένα σε αυτές τις θέσεις. Αν δεν θέλετε να αντικαταστήσετε αυτά τα αρχεία με τα αρχεία που επαναφέρονται, πρέπει να μετακινήσετε τις νεότερες εκδόσεις σε διαφορετικό σημείο, προτού εκτελέσετε την επαναφορά. Μπορείτε επίσης να τα επαναφέρετε σε διαφορετική θέση.

Μπορείτε να αλλάξετε τον προορισμό επαναφοράς από οποιονδήποτε υπολογιστή ανά πάσα στιγμή.

Ορισμένες μονάδες χρησιμοποιούν παλαιότερα συστήματα αρχείων των Windows, όπως FAT-16 ή FAT-32, τα οποία δεν μπορούν να αποθηκεύσουν αρχεία μεγαλύτερα από 4 GB. Για την επαναφορά τέτοιων μεγάλων αρχείων, βεβαιωθείτε ότι ο προορισμός επαναφοράς είναι διαμορφωμένος με ένα σύστημα αρχείων που υποστηρίζει μεγάλα αρχεία, όπως NTFS.

Αλλαγή προορισμού επαναφοράς

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά αρχείων.

  2. Στο παράθυρο Επαναφορά αρχείων, στην ενότητα Επαναφορά σε, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή.

  3. Στο παράθυρο, επιλέξτε Νέα θέση.

  4. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

    • Πληκτρολογήστε έναν προορισμό επαναφοράς στο πεδίο που παρέχεται.

    • Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση, χρησιμοποιήστε το παράθυρο μετάβασης για να μεταβείτε στη θέση στην οποία θέλετε να επαναφέρετε τα αρχεία και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  5. Κάντε οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες αλλαγές στις ρυθμίσεις επαναφοράς και κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά αρχείων.

  6. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την επαναφορά των αρχείων σας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v8531748_ns_backup_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 21/03/2017