Αυτόματες εργασίες

Το Norton 360 Online εκτελεί αυτές τις δραστηριότητες στο παρασκήνιο, όταν το Norton 360 Online διαπιστώσει ότι ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Εάν δεν θέλετε να εκτελείται αυτόματα η σάρωση, μπορείτε να καταργήσετε την αντίστοιχη επιλογή από τη λίστα.

Μπορείτε πάντα να εκτελέσετε μια δραστηριότητα από το κύριο παράθυρο του Norton 360 Online. Εάν έχει καταργηθεί η αντίστοιχη επιλογή σε αυτήν τη λίστα, δεν εκτελείται αυτόματα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Εργασίες για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή από όλες τις δραστηριότητες ταυτόχρονα.

Εάν κάποιες δραστηριότητες δεν εκτελούνται μετά από μία εβδομάδα περίπου, μπορεί να εμφανιστεί μια υπενθύμιση που να υποδηλώνει ότι πρέπει να εκτελεστούν.

Μπορείτε να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Προσωρινά αρχεία του Internet Explorer

Διαγράφει τα προσωρινά αρχεία που έχουν απομείνει στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή μετά την περιήγηση στο Internet.

Προσωρινά αρχεία των Windows

Διαγράφει τα περιττά αρχεία που έχουν απομείνει στους προσωρινούς φακέλους των Windows μετά την εγκατάσταση ή την ενημέρωση ενός προγράμματος.

Ιστορικό του Internet Explorer

Διαγράφει το ιστορικό περιττών ιστοσελίδων που έχει απομείνει στο φάκελο ιστορικού του προγράμματος περιήγησης στο Internet.

Βελτιστοποίηση δίσκου

Ανασυγκροτεί τον σκληρό δίσκο και τον ελεύθερο χώρο.

Εκκαθάριση μητρώου

Διαγράφει από το μητρώο των Windows τις καταχωρίσεις που είναι ανακριβείς και δεν ισχύουν πλέον και μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτόματων εργασιών

Πληροφορίες για τον προγραμματισμό αυτόματων εργασιών

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του Προγραμματισμού εργασιών

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v8499360_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 25/07/2011