Το σφάλμα: «3047,58» ή «3047,4000» και μπλε οθόνη εμφανίζονται μετά την εκτέλεση του LiveUpdate στο προϊόν Norton

ΒΗΜΑ 1

Επανεκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 3. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και έπειτα πατήστε Enter.

  msconfig

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή Συνέχεια.

 4. Στο παράθυρο Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος, στην καρτέλα Εκκίνηση, επιλέξτε το στοιχείο Ασφαλής εκκίνηση.

  Για Windows XP: Στο παράθυρο Βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης συστήματος, στην καρτέλα BOOT.INI, επιλέξτε /SAFEBOOT.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 6. Όταν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση.

  Εκτελείται επανεκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία, η οποία διαρκεί μερικά λεπτά.

ΒΗΜΑ 2

Απεγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης SMR

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και στη συνέχεια πατήστε Enter.

  devmgmt.msc

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή Συνέχεια.

 3. Στο παράθυρο Διαχείριση συσκευών, στο μενού Προβολή, επιλέξτε Εμφάνιση κρυφών συσκευών.

 4. Στο παράθυρο Διαχείριση συσκευών, κάντε κλικ για να επεκτείνετε το στοιχείο Προγράμματα οδήγησης χωρίς υποστήριξη τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας.

 5. Στην ενότητα Προγράμματα οδήγησης χωρίς υποστήριξη τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας, κάντε δεξί κλικ στα ακόλουθα προγράμματα οδήγησης και στη συνέχεια στην επιλογή Απεγκατάσταση.

  • SMR210

  • SMR250

  • SMR300

  • SMR310

  • SMR311

 6. Κλείστε τη Διαχείριση συσκευών.

ΒΗΜΑ 3

Διαγραφή των αρχείων των προγραμμάτων οδήγησης SMR

 1. Εκκινήστε το Windows Explorer.

 2. Μεταβείτε στον ακόλουθο φάκελο:

  C:\Windows\System32\Drivers\

 3. Επιλέξτε τα ακόλουθα αρχεία και πατήστε Διαγραφή.

  • SMR210.sys

  • SMR250.sys

  • SMR300.sys

  • SMR310.sys

  • SMR311.sys

ΒΗΜΑ 4

Εκκίνηση του υπολογιστή σε κανονική λειτουργία

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 3. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και στη συνέχεια πατήστε Enter.

  msconfig

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή Συνέχεια.

 4. Στο παράθυρο Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος, στην καρτέλα Εκκίνηση, αποεπιλέξτε το στοιχείο Ασφαλής εκκίνηση.

  Για Windows XP: Στο παράθυρο Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος, στην καρτέλα BOOT.INI, αποεπιλέξτε το στοιχείο /SAFEBOOT.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 6. Όταν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση.

  Εκτελείται επανεκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία, η οποία διαρκεί μερικά λεπτά.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v84590032_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 22/05/2015