Άλλα προϊόντα

Κανόνες τείχους προστασίας: καθορισμός θυρών

Εάν δημιουργήσετε ή τροποποιήσετε έναν κανόνα τείχους προστασίας, μπορείτε να καθορίσετε τις μεθόδους επικοινωνίας ή τις θύρες, όπου θα εφαρμόζεται αυτός ο κανόνας. Οι κατηγορίες είναι:

Γνωστές θύρες από τη λίστα

Ο κανόνας ισχύει για τις επιλεγμένες θύρες στη λίστα.

Η λίστα περιέχει τις θύρες που χρησιμοποιούνται περισσότερο. Μπορείτε να ελέγξετε κάθε θύρα για την οποία θέλετε να ισχύει ο κανόνας.

Μεμονωμένα καθορισμένες θύρες

Ο κανόνας ισχύει για θύρες που εισαγάγετε.

Μπορείτε να καταχωρίσετε πολλούς αριθμούς θυρών, διαχωρισμένους με κενά.

Περιοχή θύρας

Ο κανόνας ισχύει για μία σειρά θυρών.

Πληκτρολογήστε τον αρχικό (μικρότερο) αριθμό θύρας και τον τελικό (μεγαλύτερο) αριθμό θύρας.

Τοποθεσία

Αυτός ο κανόνας μπορεί να εφαρμοστεί σε τοπικές και απομακρυσμένες θύρες.

Οι τοπικές θύρες είναι εκείνες οι θύρες του υπολογιστή που χρησιμοποιούνται συνήθως για εισερχόμενες συνδέσεις. Οι απομακρυσμένες θύρες είναι εκείνες οι θύρες στον υπολογιστή με τον οποίο επικοινωνεί ο δικός σας υπολογιστής. Χρησιμοποιούνται συνήθως για εξερχόμενες συνδέσεις.

Χρήση του Οδηγού προσθήκης κανόνων

Πληροφορίες κανόνων τείχους προστασίας

Προσθήκη Κανόνων κίνησης και Κανόνων προγραμμάτων

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v8449248_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 15/02/2011