Άλλα προϊόντα

Κανόνες τείχους προστασίας: καθορισμός εντολών ICMP

Με το πλαίσιο διαλόγου Καθορισμός εντολών ICMP μπορείτε να καθορίσετε ειδικές κατηγορίες εντολών για την επικοινωνία ICMP. Οι κατηγορίες είναι:

Γνωστές εντολές από τη λίστα

Ο κανόνας ισχύει για τις επιλεγμένες εντολές στη λίστα.

Επιλέξτε κάθε εντολή για την οποία θέλετε να ισχύει ο κανόνας.

Μεμονωμένα καθορισμένες εντολές

Ο κανόνας ισχύει για τις εντολές που εισαγάγετε.

Μπορείτε να καταχωρίσετε πολλούς αριθμούς θυρών, διαχωρισμένους με κενά.

Εύρος εντολών

Ο κανόνας ισχύει για μια σειρά εντολών.

Εισαγάγετε την αρχική εντολή και την τελική εντολή.

Χρήση του Οδηγού προσθήκης κανόνων

Πληροφορίες κανόνων τείχους προστασίας

Προσθήκη Κανόνων κίνησης και Κανόνων προγραμμάτων

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v8449237_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 15/02/2011