Ενεργοποίηση του κλειδιού ανανέωσης της συνδρομής Norton

Το κλειδί προϊόντος χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ενός νέου προϊόντος μετά την εγκατάστασή του, ενώ ο κωδικός ανανέωσης χρησιμοποιείται αργότερα για την επέκταση της συνδρομής. Για να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό ανανέωσης, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει το σωστό προϊόν με το κλειδί προϊόντος. Αν εισάγετε το κλειδί σε λανθασμένο προϊόν, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα «Μη έγκυρο κλειδί προϊόντος» ή «Μη έγκυρος κωδικός ανανέωσης συνδρομής».

Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να γνωρίζετε αν διαθέτετε κλειδί προϊόντος ή κωδικό ανανέωσης συνδρομής. Το κλειδί προϊόντος είναι ένας αλφαριθμητικός κωδικός 25 χαρακτήρων, ενώ ο κωδικός ανανέωσης είναι ένας αλφαριθμητικός κωδικός 19 χαρακτήρων.

Για παράδειγμα, ένα κλειδί προϊόντος έχει τη μορφή A1BCD-EFGHI-234J5-K67KL-890MN, ενώ ένας κωδικός ανανέωσης έχει τη μορφή ABC123DE4567FGH89JK.

Επιλέξτε την κατάστασή σας ανάλογα με το αν διαθέτετε κλειδί προϊόντος ή κωδικό ανανέωσης συνδρομής και το αν έχετε εγκαταστήσει κάποιο προϊόν ή όχι.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v83110711_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 29/01/2018