Άλλα προϊόντα

Ενεργοποίηση του κλειδιού ανανέωσης της συνδρομής Norton

Το κλειδί προϊόντος χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ενός νέου προϊόντος μετά την εγκατάστασή του, ενώ ο κωδικός ανανέωσης χρησιμοποιείται αργότερα για την επέκταση της συνδρομής. Για να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό ανανέωσης, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει το σωστό προϊόν με το κλειδί προϊόντος. Αν εισάγετε το κλειδί σε λανθασμένο προϊόν, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα «Μη έγκυρο κλειδί προϊόντος» ή «Μη έγκυρος κωδικός ανανέωσης συνδρομής».

Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να γνωρίζετε αν διαθέτετε κλειδί προϊόντος ή κωδικό ανανέωσης συνδρομής. Το κλειδί προϊόντος είναι ένας αλφαριθμητικός κωδικός 25 χαρακτήρων, ενώ ο κωδικός ανανέωσης είναι ένας αλφαριθμητικός κωδικός 19 χαρακτήρων.

Για παράδειγμα, ένα κλειδί προϊόντος έχει τη μορφή A1BCD-EFGHI-234J5-K67KL-890MN, ενώ ένας κωδικός ανανέωσης έχει τη μορφή ABC123DE4567FGH89JK.

Επιλέξτε την κατάστασή σας ανάλογα με το αν διαθέτετε κλειδί προϊόντος ή κωδικό ανανέωσης συνδρομής και το αν έχετε εγκαταστήσει κάποιο προϊόν ή όχι.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v83110711_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 25/04/2018