Το μήνυμα: «Αυτό το κλειδί προϊόντος έχει λήξει και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση αυτού του προϊόντος» εμφανίζεται κατά την ενεργοποίηση του προϊόντος Norton

Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται όταν επιχειρείτε να ενεργοποιήσετε το προϊόν Norton με κλειδί προϊόντος που έχει λήξει.

Για την ενεργοποίηση του προϊόντος, πρέπει να εκτελέσετε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Εύρεση διαφορετικού κλειδιού προϊόντος Norton

  • Ανανέωση του υπάρχοντος κλειδιού προϊόντος για προσθήκη χρόνου συνδρομής

  • Αγορά νέου προϊόντος

Περισσότερες πληροφορίες

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v83110630_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 11/04/2017