Επαναφορά αρχείων - Θέση επαναφοράς

Μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία στην Αρχική θέση ή σε μια Νέα θέση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Μετάβαση για να προσθέσετε τη νέα θέση επαναφοράς ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της νέας θέσης επαναφοράς. Το Norton 360 Online δημιουργεί τους φακέλους στους οποίους επαναφέρονται τα αρχεία από τα αντίγραφα ασφαλείας.

Το Norton 360 Online εμφανίζει τον συνολικό αριθμό αρχείων και το συνολικό μέγεθος των αρχείων που έχετε επιλέξει για επαναφορά.

Εάν στην αρχική θέση βρίσκονται αρχεία με το ίδιο όνομα, τα αρχεία που επαναφέρετε θα αντικαταστήσουν αυτά τα αρχεία. Εάν δεν θέλετε να αντικατασταθούν τα αρχεία στην αρχική θέση, φροντίστε να αλλάξετε τα ονόματα των αρχείων πριν την επαναφορά.

Επιλογή προορισμού επαναφοράς

Επιλογή αρχείων για επαναφορά

Επαναφορά αρχείων

Επαναφορά αρχείων χρησιμοποιώντας την Επαναφορά με αυτόματη εκτέλεση του Norton 360 Online

Επαναφορά αρχείου από ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας στη Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton

Πληροφορίες για τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του Norton

Πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων αντιγράφων ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v8278951_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 26/07/2011