Επιλογή αρχείων για επαναφορά

Το Norton 360 Online εντοπίζει αυτόματα όλα τα αρχεία που υπάρχουν στην προέλευση που επιλέξατε. Επιπλέον, το Norton 360 Online εμφανίζει ιεραρχικά όλους τους φακέλους προέλευσης στο αριστερό τμήμα παραθύρου. Μπορείτε να μεταβείτε σε διαφορετικούς φακέλους ή σε διαφορετικές θέσεις, όπου είναι διαθέσιμα τα αρχεία.

Για κάθε αρχείο, στο δεξιό τμήμα παραθύρου εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του αρχείου όπως ο τύπος αρχείου, το μέγεθος αρχείου και η ημερομηνία δημιουργίας ή τροποποίησής του. Στο κάτω μέρος του παραθύρου, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες, όπως το πλήθος αρχείων που υπάρχουν σε ένα φάκελο και το συνολικό μέγεθος φακέλου. Μπορείτε να μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού επάνω από το όνομα του αρχείου, για να δείτε τη θέση του αρχείου.

Μπορείτε να επιλέξετε τα αρχεία με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα αρχείου.

  • Επιλέξτε ένα φάκελο στο αριστερό τμήμα παραθύρου, για να επιλέξετε όλα τα αρχεία ενός φακέλου.

  • Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Στοιχείο αντιγράφου ασφαλείας, στο δεξιό τμήμα παραθύρου, για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε όλα τα αρχεία ενός φακέλου.

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο, τα επιλεγμένα αρχεία παραμένουν στη λίστα αρχείων τα οποία το Norton 360 Online επαναφέρει για αυτήν την κατηγορία. Όλα τα αρχεία, από τα οποία έχει καταργηθεί η επιλογή, καταργούνται από τη λίστα Επαναφορά αρχείων.

Τα επιλεγμένα αρχεία, καθώς και εκείνα από τα οποία έχει καταργηθεί η επιλογή, παραμένουν στα αντίγραφα ασφαλείας, ώστε να μπορείτε να τα επαναφέρετε αργότερα.

Επιλογή αρχείων για επαναφορά

Επιλογή προορισμού επαναφοράς

Επαναφορά αρχείων

Επαναφορά αρχείων χρησιμοποιώντας την Επαναφορά με αυτόματη εκτέλεση του Norton 360 Online

Επαναφορά αρχείου από ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας στη Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton

Πληροφορίες για τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του Norton

Πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων αντιγράφων ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v8278948_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 26/07/2011