Άλλα προϊόντα

Περισσότερες πληροφορίες για την τρέχουσα δραστηριότητα σάρωσης

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα συγκεκριμένα στοιχεία και τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονταν στην πιο πρόσφατη σάρωση. Ανάλογα με τον τύπο σάρωσης που εκτελέστηκε, οι πληροφορίες περιλαμβάνουν μια αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων σάρωσης. Μπορείτε να κάνετε κλικ στους συνδέσμους για να προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες ή για να δείτε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανάλογα με τον τύπο σάρωσης, εμφανίζονται οι ακόλουθοι τύποι πληροφοριών:

 • Σχετικά με τις δραστηριότητες εκκαθάρισης της λειτουργίας Προσαρμογή Η/Υ, το Norton 360 Online εμφανίζει τα ονόματα και τις θέσεις των αρχείων που διαγράφηκαν κατά τη διάρκεια της σάρωσης για εκκαθάριση.

  Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν επίσης το ποσοστό χώρου στο δίσκο που εκκαθαρίστηκε μετά την εκτέλεση μιας σάρωσης.

 • Με τη Σάρωση για ιούς και προγράμματα spyware, μπορείτε να δείτε τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το πλήθος των αρχείων που σαρώθηκαν και τους κινδύνους ασφαλείας που εντοπίστηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.

 • Σχετικά με τις δραστηριότητες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφοράς, μπορείτε να δείτε τις ημερομηνίες και την κατάσταση του πιο πρόσφατου αντιγράφου ασφαλείας ή της πιο πρόσφατης επαναφοράς.

Εάν η κατάσταση αντιγράφου ασφαλείας ή επαναφοράς υποδεικνύει ότι για ορισμένα αρχεία δεν δημιουργήθηκαν αντίγραφα ασφαλείας ή δεν έγινε επαναφορά, ελέγξτε τα ακόλουθα:

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλα τα άλλα προγράμματα που εκτελούνται, προτού δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας.

  Το Norton 360 Online δεν μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για αρχεία που χρησιμοποιούνται από άλλο πρόγραμμα.

 • Τα αρχεία που χρησιμοποιούνται από άλλο πρόγραμμα ενδέχεται να έχουν κλειδωθεί.

 • Ενδέχεται να μην έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης που απαιτούνται για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων ή για την επαναφορά αυτών στη θέση που επιλέξατε.

 • Εάν τα αρχεία είναι μεγαλύτερα από 4 GB, μπορεί να επιλέξατε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή την επαναφορά σε μονάδα δίσκου, η οποία δεν έχει διαμορφωθεί με σύστημα αρχείων που να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων αυτού του μεγέθους.

Πληροφορίες για την Προσαρμογή Η/Υ

Πληροφορίες για τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του Norton

Πληροφορίες για τις σαρώσεις του Norton 360 Online

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v8278901_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 26/07/2011