Εκτέλεση σάρωσης στο παράθυρο εντολών

Μπορείτε να σαρώσετε με το Norton από το παράθυρο εντολών χωρίς να ανοίξετε το κύριο παράθυρο του Norton. Για να πληκτρολογήσετε τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου που θέλετε να σαρώσετε ή για να προσαρμόσετε τη σάρωση, προσθέστε μια συγκεκριμένη εντολή. Ακολουθούν ορισμένες εντολές που χρησιμοποιούνται συχνά:

/?

Το NAVW32 ανοίγει τη Βοήθεια και στη συνέχεια, κλείνει.

/A

Σαρώνει όλες τις μονάδες δίσκου

/S-

Απενεργοποίηση της σάρωσης υποφακέλων

/BOOT

Σαρώνει μόνο την εγγραφή εκκίνησης

/QUICK

Εκτελεί μια γρήγορη σάρωση

[folder_path]\*[?]

Σαρώνει τα αρχεία που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη φράση μπαλαντέρ (wildcard)

[drive|folder|file]

Σαρώνει το ορισμένο μέσο, φάκελο ή αρχείο

Εκτέλεση σάρωσης από το παράθυρο εντολών

 1. Στο παράθυρο εντολών, πληκτρολογήστε τη διαδρομή στην οποία βρίσκεται το Norton, καθώς και το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου.

  Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν τη σύνταξη μιας εντολής σάρωσης:

  • "\Program Files\Norton Security\Engine\version\NAVW32" /command_name

   Όπου η λέξη Έκδοση αντιστοιχεί στον αριθμό της έκδοσης της υπηρεσίας Norton και η λέξη command_name αντιστοιχεί στην εντολή.

  • "\Program Files\Norton Security\Engine\version\NAVW32" [path]file_name

   Όπου η λέξη version αντιστοιχεί στον αριθμό της έκδοσης της υπηρεσίας Norton και η λέξη [path] file_name αντιστοιχεί στη θέση, στο όνομα και στην επέκταση του αρχείου.

 2. Κάντε κλικ στο Enter.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v8278351_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2018