Άλλα προϊόντα

Εκτέλεση σάρωσης στη γραμμή εντολών

Μπορείτε να σαρώσετε το Norton 360 Online από τη γραμμή εντολών χωρίς να ανοίξετε το κύριο παράθυρο του Norton 360 Online. Για να πληκτρολογήσετε τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου που θέλετε να σαρώσετε ή για να προσαρμόσετε τη σάρωση, προσθέστε μια συγκεκριμένη εντολή. Υπάρχουν οι παρακάτω εντολές:

/?

Το NAVW32 ανοίγει τη Βοήθεια και στη συνέχεια, κλείνει.

/A

Σαρώνει όλες τις μονάδες δίσκου

/L

Σαρώνει τις τοπικές μονάδες δίσκου

/S[+|-]

Ενεργοποιεί (+) ή απενεργοποιεί (-) τη σάρωση των υποφακέλων

/B[+|-]

Ενεργοποιεί (+) ή απενεργοποιεί (-) τη σάρωση εγγραφής εκκίνησης και τη σάρωση κύριας εγγραφής εκκίνησης (για παράδειγμα, NAVW32 C: /B+ ή NAVW32 C: /B-)

/BOOT

Σαρώνει μόνο την εγγραφή εκκίνησης

/QUICK

Εκτελεί μια γρήγορη σάρωση

/SE[+|-]

Ενεργοποιεί (+) ή απενεργοποιεί (-) τη Γρήγορη σάρωση

/ST[+|-]

Ενεργοποιεί (+) ή απενεργοποιεί (-) την αόρατη σάρωση στοιχείων

[folder_path]\*[?]

Σαρώνει τα αρχεία που αντιστοιχούν στη στη συγκεκριμένη φράση μπαλαντέρ (wildcard)

[drive|folder|file]

Σαρώνει το ορισμένο μέσο, φάκελο ή αρχείο

/SESCAN

Ενεργεί γρήγορη σάρωση στο παρασκήνιο.

Το Norton 360 Online εμφανίζει το παράθυρο σαρώσεις μόνο όταν εντοπίζεται απειλή.

Εκτέλεση σάρωσης από τη γραμμή εντολών

 1. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τη διαδρομή στην οποία βρίσκεται το Norton 360 Online, καθώς και το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου.

  Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν τη σύνταξη μιας εντολής σάρωσης:

  • "\Program Files\Norton 360 Online\Engine\version\NAVW32" /command_name

   όπου η λέξη version αντιστοιχεί στον αριθμό της έκδοσης του Norton 360 Online και η λέξη command_name στην εντολή.

  • "\Program Files\Norton 360 Online\Engine\version\NAVW32" [path]file_name

   όπου η λέξη version αντιστοιχεί στον αριθμό της έκδοσης του Norton 360 Online και η λέξη [path] file_name στη θέση, το όνομα και την επέκταση του αρχείου.

 2. Πατήστε Enter.

Εντοπισμός του αριθμού έκδοσης του προϊόντος σας

Πληροφορίες για τη Σάρωση υπολογιστή

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v8278351_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 20/10/2011