Λήψη και εγκατάσταση του προϊόντος Norton

Το Norton Management σας επιτρέπει να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε το προϊόν Norton στη συσκευή σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προϊόντος Norton από το Norton Management μόνο αν το προϊόν έχει δηλωθεί. Για να δηλώσετε το προϊόν, Δήλωση του προϊόντος Norton

Για λήψη και εγκατάσταση του δηλωμένου προϊόντος Norton

 1. Συνδεθείτε στߠNorton Management.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ο λογαριασμός μου.

 3. Στη σελίδα Ο λογαριασμός μου, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό παραγγελιών.

 4. Στην ενότητα Ιστορικό παραγγελιών, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη δίπλα στο προϊόν σας με ενεργή συνδρομή.

 5. Κάντε ένα από τα εξής, αν σας ζητηθεί:

  • Για εκτέλεση του Norton Download Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

  • Για αποθήκευση του Norton Download Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

   Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, πρέπει να εκτελέσετε το αρχείο από τη θέση αποθήκευσης.

 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

  Το Norton Download Manager κάνει αυτόματα λήψη και εγκαθιστά το προϊόν Norton.

Για ορισμένα προϊόντα Norton δεν χρειάζεται συνδρομή. Αυτά τα προϊόντα δεν είναι δυνατό να δηλωθούν στο Norton Management. Η λήψη αυτών των προϊόντων είναι διαθέσιμη στο Norton Management, μόνο αν το προϊόν αγοράστηκε από κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα της Symantec. Αν τα στοιχεία παραγγελίας δεν είναι διαθέσιμα στην ενότητα Ιστορικό παραγγελιών ή στην ενότητα Στοιχεία προϊόντος, επικοινωνήστε με τον ηλεκτρονικό κατάστημα της Symantec από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Για προβολή των ηλεκτρονικών παραγγελιών και λήψη προϊόντων χωρίς συνδρομή

 1. Συνδεθείτε στߠNorton Management.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ο λογαριασμός μου.

 3. Στη σελίδα Ο λογαριασμός μου, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό παραγγελιών.

 4. Στην ενότητα Ιστορικό παραγγελιών, κάντε κλικ στον αριθμό παραγγελίας της σχετικής παραγγελίας, για να δείτε τα στοιχεία της.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη.

 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και εγκαταστήστε το προϊόν.

 7. Διαβάστε την άδεια χρήσης και πληκτρολογήστε το κλειδί προϊόντος ή τον κωδικό ενεργοποίησης, αν σας ζητηθεί.

  Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό κλειδί στη σελίδα των στοιχείων της παραγγελίας.

 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Προστασία της συσκευής σας με προϊόν ασφαλείας Norton

Πληροφορίες σχετικά με τις ενδείξεις κατάστασης ασφαλείας στη σελίδα Οι συσκευές μου

Τι να κάνετε εάν σας ζητηθεί να ανανεώσετε το προϊόν Norton

Τρόπος μεταφοράς μιας άδειας χρήσης σε νέα συσκευή

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v82514793_NortonM_Retail_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 05/04/2013