Διαχείριση Συνόλων αντιγράφων ασφαλείας - Βίντεο

Αυτό το παράθυρο παραθέτει όλα τα αρχεία που ανήκουν στην κατηγορία Βίντεο. Τα αρχεία που εμφανίζονται σε αυτό το παράθυρο είναι έτοιμα για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Το Norton 360 Online εντοπίζει αυτόματα όλα τα αρχεία που υπάρχουν στην κατηγορία Βίντεο. Μπορείτε να προβάλετε λεπτομέρειες, όπως το συνολικό μέγεθος της κατηγορίας Βίντεο και ο αριθμός των αρχείων που υπάρχουν στην κατηγορία Βίντεο. Για κάθε αρχείο, το Norton 360 Online εμφανίζει λεπτομέρειες αρχείου, όπως η θέση και το μέγεθος του αρχείου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εξαίρεση επιλεγμένων στο κάτω μέρος του παραθύρου για να καταργήσετε τα επιλεγμένα στοιχεία από το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

Αυτό το παράθυρο η παραθέτει όλα τα αρχεία που ανήκουν στην κατηγορία Βίντεο σε έναν πίνακα με τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Στοιχείο αντιγράφου ασφαλείας

Εμφανίζει όλα τα αρχεία που είναι διαθέσιμα στην κατηγορία Βίντεο.

Επίσης σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε τη θέση και τον τύπο του αρχείου.

Μέγεθος

Εμφανίζει το μέγεθος κάθε αρχείου που εμφανίζεται στην κατηγορία Βίντεο.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προβάλετε την πλήρη διαδρομή ενός αρχείου, μπορείτε να μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το στοιχείο για να δείτε την πλήρη διαδρομή του αρχείου.

Η κατηγορία Βίντεο περιλαμβάνει τους πιο κοινούς τύπους αρχείων βίντεο. Ενδεικτικά είναι οι εξής:

 • Αρχεία Microsoft Windows Media (.wmv)

 • Αρχεία Apple QuickTime Video Clip (.mov)

 • Αρχεία Audio Video Interleave (.avi)

 • Αρχεία Beijer E-Designer (.mpa)

 • Digital Video File (.dv)

 • DVD Video Movie File (.vob)

 • Αρχεία Macromedia Flash Format (.swf)

 • Αρχεία MPEG Movie Clip (.mpe)

 • Αρχεία MPEG 1 System Stream (.mpg, .mpeg)

 • MPEG-1 Video File (.mpv)

 • MPEG-1 Video File (.m1v)

 • MPEG-2 Program Stream Format File (.m2p)

 • MPEG-2 Video Only File (.m2v)

 • Αρχεία MPEG-4 Video (.m4v)

 • Αρχεία MS Advanced Streaming Format (.asf)

 • Ogg Vorbis Compressed Video File (.ogm)

 • Open Media Format File (.omf)

 • QuickTime Movie (.mov)

 • QuickTime Movie (.qt)

 • VDOScript File (.vdo)

Προσθήκη ή επεξεργασία μιας επέκτασης αρχείου σε μια κατηγορία αρχείων αντιγράφων ασφαλείας

Κατάργηση επέκτασης αρχείου από μια κατηγορία αντιγράφων ασφαλείας

Επαναφορά προεπιλεγμένων επεκτάσεων αρχείων μιας κατηγορίας αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για τις επεκτάσεις αρχείων αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του Norton

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v8250910_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 25/07/2011