Διαχείριση Συνόλων αντιγράφων ασφαλείας - Έγγραφα του Office

Αυτό το παράθυρο παραθέτει όλα τα αρχεία που ανήκουν στην κατηγορία Έγγραφα του Office. Τα αρχεία που εμφανίζονται σε αυτό το παράθυρο είναι έτοιμα για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Το Norton 360 Online εντοπίζει αυτόματα όλα τα αρχεία που υπάρχουν στην κατηγορία Έγγραφα του Office. Μπορείτε να προβάλλετε τις λεπτομέρειες όπως το συνολικό μέγεθος της κατηγορίας Έγγραφα του Office. Μπορείτε επίσης να δείτε τον αριθμό των αρχείων που υπάρχουν στην κατηγορία Έγγραφα του Office. Για κάθε αρχείο, το Norton 360 Online εμφανίζει λεπτομέρειες αρχείου, όπως η θέση και το μέγεθος του αρχείου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εξαίρεση επιλεγμένων στο κάτω μέρος του παραθύρου για να καταργήσετε τα επιλεγμένα στοιχεία από το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

Αυτό το παράθυρο η παραθέτει όλα τα αρχεία που ανήκουν στην κατηγορία Έγγραφα του Office σε έναν πίνακα με τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Στοιχείο αντιγράφου ασφαλείας

Εμφανίζει όλα τα αρχεία που είναι διαθέσιμα στην κατηγορία Έγγραφα του Office.

Επίσης σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε τη θέση και τον τύπο του αρχείου.

Μέγεθος

Εμφανίζει το μέγεθος κάθε αρχείου που εμφανίζεται στην κατηγορία Έγγραφα του Office.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προβάλετε την πλήρη διαδρομή ενός αρχείου, μπορείτε να μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το στοιχείο για να δείτε την πλήρη διαδρομή του αρχείου.

Η κατηγορία Έγγραφα του Office περιλαμβάνει τους πιο συνηθισμένους τύπους αρχείων επεξεργασίας κειμένων και εγγράφων. Ενδεικτικά οι τύποι αρχείων είναι οι εξής:

 • Αρχεία Microsoft Word (.doc, .dot, .docx, .docm, .dotx, .dotm, .wbk, .mcw, .rtf)

 • Αρχεία Microsoft Excel (.xls, .xlt, .xlsx, .xlsm, .xltx, .xlsb, .xlm, .xlk, .xlc, .xlam)

 • Αρχεία Microsoft PowerPoint (.ppt, .pps, .pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppam, .ppsx, .ppsm, .ppa)

 • Αρχεία Microsoft OneNote (.one, .onepkg)

 • Αρχεία Microsoft Publisher (.pub)

 • Αρχεία Microsoft Project (.mpp)

 • Αρχεία Microsoft Access (.mam, .maq, .mar, .mat, .mdb)

 • Αρχεία Microsoft Visio (.vsd)

 • Αρχεία WordPerfect (.wp, .wpm, .wpt, .wps, .wpd)

 • Αρχεία Lotus (.lwp, .wk1, .wk3, .wk4, .wkq, .ws1, .ws2, .ws3, .ws4, .ws5, .ws6, .ws7)

 • Αρχεία Adobe Acrobat (.pdf)

 • Αρχεία κειμένου (.txt)

 • Αρχεία PostScript (.ps)

 • Αρχεία HTML (.htm, .html, .mht)

 • Αρχεία WildTangent branded PNG (.wpg)

 • Αρχεία κειμένου με τιμές διαχωρισμένες με κόμματα (.csv)

Προσθήκη ή επεξεργασία μιας επέκτασης αρχείου σε μια κατηγορία αρχείων αντιγράφων ασφαλείας

Κατάργηση επέκτασης αρχείου από μια κατηγορία αντιγράφων ασφαλείας

Επαναφορά προεπιλεγμένων επεκτάσεων αρχείων μιας κατηγορίας αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για τις επεκτάσεις αρχείων αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του Norton

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v8250904_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 25/07/2011