Άλλα προϊόντα

Διαχείριση Συνόλων αντιγράφων ασφαλείας - Αρχεία οικονομικών στοιχείων

Αυτό το παράθυρο παραθέτει όλα τα αρχεία που ανήκουν στην κατηγορία Αρχεία οικονομικών στοιχείων. Τα αρχεία που εμφανίζονται σε αυτό το παράθυρο είναι έτοιμα για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Το Norton 360 Online εντοπίζει αυτόματα όλα τα αρχεία που υπάρχουν στην κατηγορία Αρχεία οικονομικών στοιχείων. Μπορείτε να προβάλλετε τις λεπτομέρειες όπως το συνολικό μέγεθος της κατηγορίας Αρχεία οικονομικών στοιχείων. Μπορείτε επίσης να δείτε τον αριθμό των αρχείων που υπάρχουν στην κατηγορία Αρχεία οικονομικών στοιχείων. Για κάθε αρχείο, το Norton 360 Online εμφανίζει λεπτομέρειες αρχείου, όπως η θέση και το μέγεθος του αρχείου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εξαίρεση επιλεγμένων στο κάτω μέρος του παραθύρου για να καταργήσετε τα επιλεγμένα στοιχεία από το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

Αυτό το παράθυρο η παραθέτει όλα τα αρχεία που ανήκουν στην κατηγορία Αρχεία οικονομικών στοιχείων σε έναν πίνακα με τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Στοιχείο αντιγράφου ασφαλείας

Εμφανίζει όλα τα αρχεία που είναι διαθέσιμα στην κατηγορία Αρχεία οικονομικών στοιχείων.

Επίσης σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε τη θέση και τον τύπο του αρχείου.

Μέγεθος

Εμφανίζει το μέγεθος κάθε αρχείου που εμφανίζεται στην κατηγορία Αρχεία οικονομικών στοιχείων.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προβάλετε την πλήρη διαδρομή ενός αρχείου, μπορείτε να μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το στοιχείο για να δείτε την πλήρη διαδρομή του αρχείου.

Η κατηγορία Αρχεία οικονομικών στοιχείων περιλαμβάνει τους πιο κοινούς τύπους αρχείων προγραμμάτων οικονομικών στοιχείων. Ενδεικτικά οι τύποι αρχείων είναι οι εξής:

  • Αρχεία Microsoft Money (.mny, .mn1, .mn2, .mn3, .mn4, .mn5, .mn6, .mn7, .mn8, .mn9, .mn10, .mn11, .mn12, .mn13, .mn14, .mn15, .mbf)

  • Quicken Data File (.qdt)

  • Αρχεία QuickBooks (.qba, .qbb, qbi, .qbw, .qbx, .qph, .qsd, .qel, .qph, q00, q01, .q02, .q03, .q04, .q05, .Q98, .qdf, .qdb, .qdf, .qif)

  • Αρχεία TurboTax Tax Return (.tax)

  • Αρχεία H&R Tax Return (.t01, .t02, .t03, .t04, .t05, .t06)

  • Αρχεία TaxACT (.ta0, .ta1, .ta2, .ta3, .ta4, .ta5, .ta8, .ta9)

  • Simply Accounting File (.sdb)

  • Αρχεία Olicom Fax (.ofx)

  • Αρχεία Open Financial Connectivity (.ofc)

Προσθήκη ή επεξεργασία μιας επέκτασης αρχείου σε μια κατηγορία αρχείων αντιγράφων ασφαλείας

Κατάργηση επέκτασης αρχείου από μια κατηγορία αντιγράφων ασφαλείας

Επαναφορά προεπιλεγμένων επεκτάσεων αρχείων μιας κατηγορίας αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για τις επεκτάσεις αρχείων αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του Norton

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v8250901_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 25/07/2011