Άλλα προϊόντα

Διαχείριση Συνόλων αντιγράφων ασφαλείας - Εικόνες

Αυτό το παράθυρο παραθέτει όλα τα αρχεία που ανήκουν στην κατηγορία Εικόνες. Τα αρχεία που εμφανίζονται σε αυτό το παράθυρο είναι έτοιμα για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Το Norton 360 Online εντοπίζει αυτόματα όλα τα αρχεία που υπάρχουν στην κατηγορία Εικόνες. Μπορείτε να προβάλετε λεπτομέρειες, όπως το συνολικό μέγεθος της κατηγορίας Εικόνες και ο αριθμός των αρχείων που υπάρχουν στην κατηγορία Εικόνες. Για κάθε αρχείο, το Norton 360 Online εμφανίζει λεπτομέρειες αρχείου, όπως η θέση και το μέγεθος του αρχείου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εξαίρεση επιλεγμένων στο κάτω μέρος του παραθύρου για να καταργήσετε τα επιλεγμένα στοιχεία από το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

Αυτό το παράθυρο παραθέτει όλα τα αρχεία που ανήκουν στην κατηγορία Εικόνες σε έναν πίνακα με τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Στοιχείο αντιγράφου ασφαλείας

Εμφανίζει όλα τα αρχεία που είναι διαθέσιμα στην κατηγορία Εικόνες.

Επίσης σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε τη θέση του αρχείου.

Μέγεθος

Εμφανίζει το μέγεθος κάθε αρχείου που εμφανίζεται στην κατηγορία Εικόνες.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προβάλετε την πλήρη διαδρομή ενός αρχείου, μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το στοιχείο για να δείτε την πλήρη διαδρομή του αρχείου.

Η κατηγορία Εικόνα περιλαμβάνει τους πιο κοινούς τύπους αρχείων γραφικών. Ενδεικτικά οι τύποι αρχείων είναι οι εξής:

 • Φωτογραφικές εικόνες JPEG και JIFF (.jpg, .jpeg, .jpe, .jP2, .j2k, .j2c, .jpf)

 • Αρχεία εικόνας Graphic Interchange Format (.gif)

 • Αρχεία Bitmap Graphics (.bmp, .pct)

 • Αρχεία Tagged Image Format (.tif, .tiff)

 • Adobe Illustrator Vector Graphic (.ai)

 • Adobe InDesign Document (.indd)

 • Εικόνες Adobe PhotoDeluxe (.pdd)

 • Windows Metafile (.wmf)

 • Αρχεία Portable (Public) Network Graphic (.png)

 • Αρχεία Photoshop (.psd)

 • Αρχεία Macintosh Quickdraw/PICT Drawing (.pict)

 • Αρχεία Encapsulated PostScript (.eps)

 • Αρχεία MS Foxpro Screen (.sct)

 • Αρχεία Run Length Encoded Bitmap (.rle)

 • Αρχεία Device-Independent Bitmap Graphic (.dib)

 • Αρχεία Borland JBuilder Project (.jpx)

 • Αρχεία Japan Picture Format (.jpc)

 • Αρχεία Image Alchemy HSI Temporary Raw Bitmap (.raw)

 • Pixar Picture File (.pxr)

 • TARGA File (.tga)

 • Αρχεία Targa Bitmap (.icb, .vst)

 • Kodak Photo CD (.pcd), Kodak RAW Bitmap Image (.kdc)

 • Paint Shop Pro Image (.psp)

 • Corel Vector Graphic Drawing (.cdr)

 • Αρχεία CAD (.vda)

Προσθήκη ή επεξεργασία μιας επέκτασης αρχείου σε μια κατηγορία αρχείων αντιγράφων ασφαλείας

Κατάργηση επέκτασης αρχείου από μια κατηγορία αντιγράφων ασφαλείας

Επαναφορά προεπιλεγμένων επεκτάσεων αρχείων μιας κατηγορίας αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για τις επεκτάσεις αρχείων αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του Norton

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v8250895_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 25/07/2011