Άλλα προϊόντα

Uninstall Norton Utilities 15.0

Uninstall Norton Utilities

  1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

  2. Type in the following text, and then press Enter:

    Appwiz.cpl

  3. From the list of applications, select Norton Utilities, and then click Uninstall.

  4. Follow the on-screen instructions.

  5. After the uninstall is complete, open Windows Explorer and browse to the following location:

    C:\Program Files\

  6. Delete the Norton Utilities 15.0 folder if it is present.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v82228477
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 03/06/2019