Το Norton Utilities 16.0 εμφανίζει την κατάσταση ως «Η κατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας συστήματος είναι Κακή»

Η κατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας συστήματος στο Norton Utilities 16.0 εμφανίζεται ως Κακή αν δεν εκτελείτε τις συνιστώμενες εργασίες τακτικά. Αυτές οι συνιστώμενες εργασίες εμφανίζονται στον Πίνακα εργαλείων του Norton Utilities στην ενότητα «Επόμενα βήματα που απαιτούνται για να εξασφαλίσετε Καλή κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας συστήματος».

Για να εξασφαλίσετε Καλή κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας συστήματος, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

ΒΗΜΑ 1

Εκτέλεση καθαρισμού μητρώου

 1. Εκκινήστε το Norton Utilities.

 2. Στην καρτέλα Απόδοση, κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρισμός μητρώου.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη σάρωσης.

  Το Norton Utilities σαρώνει το μητρώο των Windows για τον εντοπισμό προβλημάτων.

 4. Όταν η σάρωση ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στην επιλογή Επιδιόρθωση.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

 6. Επαναλάβετε τις γραμμές 1 έως 5 για να βεβαιωθείτε ότι έχουν επιδιορθωθεί όλα τα προβλήματα.

ΒΗΜΑ 2

Προσθήκη του κλειδιού μητρώου στη λίστα παράβλεψης

 1. Εκκινήστε το Norton Utilities.

 2. Στην καρτέλα Απόδοση, κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρισμός μητρώου.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη σάρωσης.

  Το Norton Utilities σαρώνει το μητρώο των Windows για τον εντοπισμό προβλημάτων.

 4. Στο παράθυρο Αποτελέσματα σάρωσης, κάντε δεξί κλικ στην καταχώριση μητρώου που εντοπίζεται κατ' επανάληψη στην σάρωση μητρώου και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τιμής στη λίστα παράβλεψης.

 5. Κάντε πάλι δεξί κλικ στην καταχώριση μητρώου και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη δευτερεύοντος κλειδιού στη λίστα παράβλεψης.

 6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για όλες τις καταχωρίσεις μητρώου που εντοπίζονται κατ' επανάληψη στη σάρωση μητρώου και δεν έχουν επιδιορθωθεί.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιδιόρθωση.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

ΒΗΜΑ 3

Εκτέλεση σάρωσης και καθαρισμού απορρήτου

 1. Εκκινήστε το Norton Utilities.

 2. Στην καρτέλα Απόρρητο, κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρισμός ιστορικού των Windows.

 3. Στο αριστερό τμήμα, κάντε κλικ στο στοιχείο Windows.

 4. Στην ενότητα Ρυθμίσεις καθαρισμού Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό εγγράφων και έπειτα στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρισμός όλων.

  Από προεπιλογή, αυτή η εργασία εκτελεί καθαρισμό των πληροφοριών του ιστορικού των Windows, των προγραμμάτων περιήγησης στο Internet και των προσθηκών των εφαρμογών τρίτων μερών, που έχουν αποθηκευτεί σε αυτές τις θέσεις.

 6. Όταν το Norton Utilities ολοκληρώσει τον καθαρισμό του δίσκου, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

ΒΗΜΑ 4

Εκτέλεση επιδιόρθωσης μονάδων δίσκου

 1. Εκκινήστε το Norton Utilities.

 2. Στην καρτέλα Ανάκτηση, κάντε κλικ στην επιλογή Επιδιόρθωση μονάδων δίσκου.

 3. Επιλέξτε τη μονάδα δίσκου που θέλετε να επιδιορθώσετε.

 4. Στην ενότητα Επιλογή εργασίας μονάδας δίσκου, επιλέξτε το στοιχείο Επιδιόρθωση μονάδας δίσκου.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτέλεση κατά την επανεκκίνηση.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

  Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι η μονάδα δίσκου θα επιδιορθωθεί κατά την επανεκκίνηση.

 7. Κλείστε όλα τα προγράμματα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

  Αν θέλετε να εκτελέσετε Σάρωση ανασυγκρότησης δίσκου ταυτόχρονα με την επανεκκίνηση, ολοκληρώστε το Βήμα 4 και έπειτα επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

ΒΗΜΑ 5

Εκτέλεση ανασυγκρότησης δίσκων

 1. Εκκινήστε το Norton Utilities.

 2. Στην καρτέλα Απόδοση, κάντε κλικ στην επιλογή Ανασυγκρότηση δίσκων.

 3. Επιλέξτε τη μονάδα δίσκου που θέλετε να επιδιορθώσετε.

 4. Στην ενότητα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Ανασυγκρότηση σε βάθος και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτέλεση κατά την επανεκκίνηση.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

 6. Κλείστε όλα τα προγράμματα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

  Αν δεν επανεκκινήσατε τον υπολογιστή σας μετά την εργασία Επιδιόρθωση μονάδων δίσκου, οι εργασίες Επιδιόρθωση μονάδων δίσκου και Ανασυγκρότηση δίσκων θα εκτελεστούν μετά την επανεκκίνηση. Αυτές οι εργασίες ενδέχεται να διαρκέσουν μερικές ώρες. Αν ακυρώσετε αυτές τις εργασίες, ενδέχεται να επηρεαστεί η Κατάσταση συστήματος.

ΒΗΜΑ 6

Εκτέλεση συμπύκνωσης μητρώου

 1. Εκκινήστε το Norton Utilities.

 2. Στην καρτέλα Απόδοση, κάντε κλικ στην επιλογή Συμπύκνωση μητρώου.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία σημείου επαναφοράς συστήματος.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

 5. Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η Ανάλυση μητρώου.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή για να αποδεχτείτε τις αλλαγές.

 7. Όταν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

ΒΗΜΑ 7

Εκτέλεση βελτιστοποίησης χρόνου εκκίνησης

 1. Εκκινήστε το Norton Utilities.

 2. Στην καρτέλα Απόδοση, κάντε κλικ στην επιλογή Ανασυγκρότηση δίσκων.

 3. Στην ενότητα Ενέργεια, επιλέξτε το στοιχείο Βελτιστοποίηση χρόνου εκκίνησης.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

 5. Όταν ολοκληρωθεί η βελτιστοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

ΒΗΜΑ 8

Εκτέλεση καθαρισμού ελεύθερου χώρου δίσκων

 1. Έναρξη του Norton Utilities

 2. Στην καρτέλα Απόρρητο, κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρισμός ελεύθερου χώρου δίσκων.

 3. Κάντε κλικ στην ένδειξη κατάστασης του στοιχείου Καθαρισμός ελεύθερου χώρου δίσκων για να γίνει πράσινη.

 4. Επιλέξτε τις μονάδες δίσκου που θέλετε να καθαρίσετε.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρισμός δίσκων.

  Μετά τη διαδικασία καθαρισμού, τα δεδομένα που καθαρίζονται δεν μπορούν να ανακτηθούν με τις συνήθεις μεθόδους ανάκτησης αρχείων. Αυτή η λειτουργία καθιστά επίσης τα υπολείμματα των διαγραμμένων δεδομένων που καταλαμβάνουν ελεύθερο χώρο στο δίσκο μη ανακτήσιμα μέσω των συνήθων μεθόδων ανάκτησης αρχείων.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v82088470_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 14/04/2017