Άλλα προϊόντα

Λεπτομέρειες αντιγράφων ασφαλείας

Στο παράθυρο Λεπτομέρειες αντιγράφων ασφαλείας μπορείτε να δείτε την κατάσταση των πιο πρόσφατων δραστηριοτήτων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που εκτέλεσε το Norton 360 Online. Μπορείτε επίσης να δείτε εάν το εικονίδιο κατάστασης αντιγράφων ασφαλείας είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. Το εικονίδιο δίπλα σε κάθε στοιχείο της λίστας εμφανίζει τη συνολική κατάστασή του.

Εάν χρειαστεί να εκτελέσετε κάποια ενέργεια, ένα μήνυμα υποδεικνύει τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. Όταν είναι απαραίτητο, εμφανίζεται ο σύνδεσμος Λεπτομέρειες που σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε επιπλέον λεπτομέρειες στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας. Μπορείτε να δείτε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη δραστηριότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, όπως σοβαρότητα, ημερομηνία και ώρα, κατάσταση και συνιστώμενες ενέργειες.

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι δραστηριότητες που αποτελούν μέρος της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας:

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Υποδεικνύει πόσο πρόσφατα εκτελέστηκε η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Το Norton 360 Online εμφανίζει την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Εμφανίζει επίσης ένα μήνυμα σχετικά με την κατάσταση του αντιγράφου ασφαλείας. Όταν απενεργοποιείτε τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, το Norton 360 Online διακόπτει την παρακολούθηση της κατάστασης των δραστηριοτήτων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Επικαλύψεις κατάστασης αντιγράφων ασφαλείας

Υποδεικνύει εάν η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το Norton 360 Online προσθέτει ένα εικονίδιο στα αρχεία για να υποδείξει την κατάσταση αντιγράφων ασφαλείας αυτών των αρχείων.

Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές από την ενότητα Δυνατότητες ενεργειών :

Άμεση εκτέλεση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Εκτελείται άμεση δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.

Τα αρχεία προς δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η θέση αντιγράφων ασφαλείας είναι εκείνα τα στοιχεία που καθορίσατε, όταν ρυθμίσατε τις παραμέτρους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Επαναφορά αρχείων

Εκτελείται επαναφορά αρχείων από προηγούμενη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επαναφοράς, προτού επαναφέρετε τα αρχεία σας από τα αντίγραφα ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη η καθορισμένη θέση αντιγράφου ασφαλείας, όπως ο δίσκος CD ή ο εξωτερικός σκληρός δίσκος, προτού ξεκινήσετε την επαναφορά.

Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας.

Μπορείτε να αλλάξετε το σύνολο των αρχείων για τα οποία θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας, τη θέση αντιγράφων ασφαλείας και τον προγραμματισμό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ή προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Όταν απενεργοποιείτε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ο προγραμματισμός, η θέση και τα αρχεία που έχετε καθορίσει διατηρούνται, όταν ενεργοποιήσετε ξανά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία των αντιγράφων ασφάλειας

Δημιουργία νέου συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων αντιγράφων ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v8146552_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 25/07/2011