Άλλα προϊόντα

Το σφάλμα: «Ο χρόνος λειτουργίας έληξε. Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου και δοκιμάστε ξανά»

Για να ελέγξετε αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σχετίζεται με γνωστό πρόβλημα συστήματος ή διακοπή, επισκεφθείτε τη σελίδα Κατάσταση υπηρεσιών Norton.

Αυτά τα βήματα ισχύουν για την τρέχουσα έκδοση των προϊόντων Norton. Αν διαθέτετε παλαιότερη έκδοση ή αν δεν γνωρίζετε την έκδοση του προϊόντος, επισκεφθείτε το Norton Update Center.

ΒΗΜΑ 1

Έλεγχος της πρόσβασης στη θυρίδα αποθήκευσης από πρόγραμμα περιήγησης στο Web

 1. Συνδεθείτε στην τοποθεσία Web του Norton Password Manager χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας.

 2. Στο παράθυρο Άνοιγμα θυρίδας αποθήκευσης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα θυρίδας αποθήκευσης.

  Αν το πρόβλημα επιμείνει, μεταβείτε στο Βήμα 2.

ΒΗΜΑ 2

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Περιορισμός χρήσης δικτύου

 1. Εκκινήστε το Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 4. Στην καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις, δίπλα στο στοιχείο Περιορισμός χρήσης δικτύου, μετακινήστε το ρυθμιστικό στην επιλογή Απενεργοποίηση.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Κλείσιμο.

  Αν το πρόβλημα επιμείνει, μεταβείτε στο Βήμα 3.

ΒΗΜΑ 3

Προσωρινή αποσύνδεση από τη θυρίδα αποθήκευσης του Norton Password Manager

 1. Αποσυνδεθείτε από τη θυρίδα αποθήκευσης του Norton Password Manager στον υπολογιστή σας και σε όλες τις υπόλοιπες συσκευές σας.

 2. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

 3. Συνδεθείτε στην ηλεκτρονική θυρίδα αποθήκευσης του Norton Password Manager από τον υπολογιστή σας.

  Αν εμφανιστεί το σφάλμα: «Ο λογαριασμός Norton έχει κλειδωθεί προσωρινά λόγω υπερβολικά πολλών αποτυχημένων προσπαθειών σύνδεσης...», μην προσπαθήσετε να συνδεθείτε στη θυρίδα αποθήκευσης του Norton Password Manager από καμία συσκευή για μία ώρα.

  Αν το πρόβλημα επιμείνει, μεταβείτε στο Βήμα 4.

ΒΗΜΑ 4

Λήψη και εκτέλεση του εργαλείου Norton Remove and Reinstall

  Αν το Norton Family είναι εγκατεστημένο στη συσκευή σας, απεγκαταστήστε το πριν εκτελέσετε το εργαλείο Norton Remove and Reinstall.

 1. Εκτελέστε λήψη του εργαλείου Norton Remove and Reinstall.

  Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας των Windows. Σε ορισμένα προγράμματα περιήγησης, το αρχείο αποθηκεύεται αυτόματα στην προεπιλεγμένη θέση του.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο Λήψεις στο πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε τα πλήκτρα Ctrl + J.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο NRnR.

 4. Διαβάστε τη συμφωνία άδειας χρήσης και κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Remove and Reinstall.

  Ενδέχεται να εμφανιστεί το κουμπί Κατάργηση αν λάβατε το προϊόν Norton από τον πάροχο υπηρεσιών.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια ή Κατάργηση.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Τώρα.

  Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να επανεγκαταστήσετε το προϊόν Norton.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v80736480
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/07/2019