Άλλα προϊόντα

Κανόνες προγράμματος τείχους προστασίας

Το τείχος προστασίας του Norton 360 Online προστατεύει τον υπολογιστή από ανεπιθύμητες επικοινωνίες δικτύου ή εισβολές. Χρησιμοποιήστε αυτήν την καρτέλα για να ορίσετε συγκεκριμένους κανόνες πρόσβασης δικτύου για κάθε πρόγραμμα στον υπολογιστή σας.

Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Αυτόματα

Ρυθμίζει αυτόματα για το πρόγραμμα τις παραμέτρους πρόσβασης στο Internet, βάσει των συστάσεων της Symantec.

Αυτή η επιλογή είναι η προεπιλεγμένη και αντιστοιχίζεται αυτόματα σε ένα πρόγραμμα, όταν ο Αυτόματος έλεγχος προγραμμάτων είναι ενεργοποιημένος.

Αποδοχή

Επιτρέπει την πρόσβαση του προγράμματος στο Internet.

Αποκλεισμός

Εμποδίζει την πρόσβαση του προγράμματος στο Internet.

Προσαρμογή

Ανοίγει το παράθυρο Κανόνες προγραμμάτων, όπου μπορείτε με μη αυτόματο τρόπο να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε κανόνες τείχους προστασίας για το πρόγραμμα.

Προσθήκη Κανόνων κίνησης και Κανόνων προγραμμάτων

Τροποποίηση κανόνων κίνησης και κανόνων προγραμμάτων

Κατάργηση κανόνα τείχους προστασίας

Πληροφορίες κανόνων τείχους προστασίας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v8063740_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 20/10/2011