Κανόνες προγράμματος τείχους προστασίας

Το τείχος προστασίας του Norton 360 Online προστατεύει τον υπολογιστή από ανεπιθύμητες επικοινωνίες δικτύου ή εισβολές. Χρησιμοποιήστε αυτήν την καρτέλα για να ορίσετε συγκεκριμένους κανόνες πρόσβασης δικτύου για κάθε πρόγραμμα στον υπολογιστή σας.

Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Αυτόματα

Ρυθμίζει αυτόματα για το πρόγραμμα τις παραμέτρους πρόσβασης στο Internet, βάσει των συστάσεων της Symantec.

Αυτή η επιλογή είναι η προεπιλεγμένη και αντιστοιχίζεται αυτόματα σε ένα πρόγραμμα, όταν ο Αυτόματος έλεγχος προγραμμάτων είναι ενεργοποιημένος.

Αποδοχή

Επιτρέπει την πρόσβαση του προγράμματος στο Internet.

Αποκλεισμός

Εμποδίζει την πρόσβαση του προγράμματος στο Internet.

Προσαρμογή

Ανοίγει το παράθυρο Κανόνες προγραμμάτων, όπου μπορείτε με μη αυτόματο τρόπο να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε κανόνες τείχους προστασίας για το πρόγραμμα.

Προσθήκη Κανόνων κίνησης και Κανόνων προγραμμάτων

Τροποποίηση κανόνων κίνησης και κανόνων προγραμμάτων

Κατάργηση κανόνα τείχους προστασίας

Πληροφορίες κανόνων τείχους προστασίας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v8063740_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 20/10/2011