Κανόνες κίνησης τείχους προστασίας

Χρησιμοποιήστε αυτήν την καρτέλα για να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο το τείχος προστασίας χειρίζεται τις επικοινωνίες μεταξύ του υπολογιστή και των δικτύων με τα οποία είναι συνδεδεμένος. Οι κανόνες που δημιουργείτε ή τροποποιείτε εφαρμόζονται σε όλα τα προγράμματα του υπολογιστή. Αυτοί οι κανόνες χειρίζονται τους ακόλουθους τύπους επικοινωνιών:

Προεπιλεγμένο εισερχόμενο ICMP

Προεπιλεγμένο εξερχόμενο ICMP

Τα μηνύματα ICMP (Internet Control Message Protocol) παρέχουν πληροφορίες κατάστασης και ελέγχου. Αυτές οι ρυθμίσεις ελέγχουν όλους τους τύπους εξερχόμενων μηνυμάτων ICMP και τους ασφαλείς τύπους εισερχόμενων μηνυμάτων ICMP.

Προεπιλεγμένο όνομα εισερχόμενου NetBIOS

Προεπιλεγμένο εισερχόμενο NetBIOS

Το NetBIOS προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Network Basic Input/Output System. Το NetBIOS παρέχει υπηρεσίες ονόματος, περιόδου λειτουργίας και αυτοδύναμου πακέτου.

Αυτές οι ρυθμίσεις ελέγχουν τις επικοινωνίες NetBIOS, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τα αρχεία δικτύου Microsoft και τις υπηρεσίες εκτύπωσης για την ονομασία συσκευών και τη μετάδοση δεδομένων.

Προεπιλεγμένο εισερχόμενο BootP

Προεπιλεγμένο εξερχόμενο BootP

Το Bootp είναι συντόμευση του πρωτοκόλλου Bootstrap , που επιτρέπει στον υπολογιστή να ανακαλύψει τη δική του διεύθυνση IP.

Αυτές οι ρυθμίσεις ελέγχουν τις υπηρεσίες BootP.

Προσθήκη Κανόνων κίνησης και Κανόνων προγραμμάτων

Προσωρινή απενεργοποίηση κανόνα κίνησης

Τροποποίηση κανόνων κίνησης και κανόνων προγραμμάτων

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v8063337_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 20/10/2011