Επιλογή θέσης από την οποία θα πραγματοποιηθεί η επαναφορά αρχείων

Όταν το Norton 360 Online επαναφέρει αρχεία, εμφανίζει τη θέση του πιο πρόσφατου συνόλου αντιγράφων ασφαλείας που δημιουργήσατε. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση για να επαναφέρετε αρχεία από διαφορετική θέση αντιγράφων ασφαλείας. Για παράδειγμα, έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας αρχείων στη μονάδα C και έπειτα σε CD. Μπορείτε να επιλέξτε επαναφορά αρχείων είτε από τη μονάδα C ή από τα CD.

Επιλογή θέσης από την οποία θα επαναφέρετε αρχεία

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά αρχείων.

  2. Στο παράθυρο Επαναφορά αρχείων, στην ενότητα Επαναφορά από, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλων.

  3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας που θέλετε να επαναφέρετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

    Εάν το σύνολο των αντιγράφων ασφαλείας δεν εμφανίζεται, βεβαιωθείτε ότι το μέσο στο οποίο δημιουργήσατε τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας είναι συνδεδεμένο και κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση λίστας.

  4. Κάντε οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες αλλαγές στις ρυθμίσεις επαναφοράς και κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά αρχείων.

  5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την επαναφορά των αρχείων.

Πληροφορίες σχετικά με τη Λειτουργία ευρείας ζώνης με περιορισμούς

Επαναφορά αρχείων χρησιμοποιώντας την Επαναφορά με αυτόματη εκτέλεση του Norton 360 Online

Επαναφορά αρχείων

Επιλογή προορισμού επαναφοράς

Επιλογή αρχείων για επαναφορά

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v7927242_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 28/10/2011