Προσθήκη αρχείων και φακέλων σε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας

Δεν είναι υποχρεωτικό να περιοριστείτε στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα αρχεία που εντοπίζει αυτόματα το Norton 360 Online και τα τοποθετεί σε κατηγορίες αρχείων. Μπορείτε να προσθέσετε καθώς και να εξαιρέσετε αρχεία από το σύνολο αρχείων για τα οποία θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας.

Με το Norton 360 Online μπορείτε να επιλέξετε από τον υπολογιστή ένα αρχείο ή ένα φάκελο που θέλετε να συμπεριλάβετε στα αντίγραφα ασφαλείας. Η επιλογή Προσθήκη ή εξαίρεση αρχείων και φακέλων στην καρτέλα Αντικείμενο του παράθυρου Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας σας παρέχει τις επιλογές προσθήκης αρχείων και φακέλων σε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ σε ένα αρχείο ή φάκελο και να το προσθέσετε σε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας χρησιμοποιώντας την επιλογή του Norton 360 Online στο μενού συντόμευσης. Το μενού συντόμευσης διατίθεται αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και όταν τα παράθυρα Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας και Επαναφορά αρχείων είναι κλειστά. Όταν προσθέτετε ένα αρχείο στο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, το Norton 360 Online παραθέτει τις πληροφορίες στο παράθυρο που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή εξαίρεση αρχείων και φακέλων. Μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία που και τους φακέλους που προσθέσατε στα αντίγραφα ασφαλείας.

Μπορείτε επίσης να καταργήσετε μία προσθήκη από τη λίστα στοιχείων που έχει συμπεριληφθεί ή εξαιρεθεί από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας χρησιμοποιώντας την επιλογή Κατάργηση από τη λίστα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη στο παράθυρο που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή εξαίρεση αρχείων και φακέλων.

Για να προσθέσετε ένα αρχείο σε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχ. συνόλων αντιγρ.ασφαλείας.

 2. Στην καρτέλα Αντικείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή εξαίρεση αρχείων και φακέλων.

 3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Να συμπεριληφθεί το αρχείο.

 4. Στο παράθυρο επιλογής αρχείων που εμφανίζεται, μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε να προσθέσετε, κάντε κλικ για να το επιλέξετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 5. Κάντε κλικ στο ΟΚ.

 6. Στο παράθυρο Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ρυθμίσεων για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Για να προσθέσετε έναν φάκελο σε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχ. συνόλων αντιγρ.ασφαλείας.

 2. Στην καρτέλα Αντικείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή εξαίρεση αρχείων και φακέλων.

 3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Να συμπεριληφθεί ο φάκελος.

 4. Στο παράθυρο επιλογής φακέλων που εμφανίζεται, μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε να προσθέσετε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Κάντε κλικ στο ΟΚ.

 6. Στο παράθυρο Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ρυθμίσεων για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Για να προσθέσετε ένα αρχείο ή φάκελο σε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας στην Εξερεύνηση των Windows

 1. Στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή τον φάκελο και επιλέξτε Norton 360 Online > Προσθήκη σε δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

  Η επιλογή Προσθήκη σε δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο μενού συντόμευσης ενεργοποιείται μόνο αφού έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και εφόσον τα παράθυρα Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας και Επαναφορά αρχείων είναι κλειστά.

 2. Κάντε κλικ στο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας στο οποίο θέλετε να προσθέσετε το αρχείο ή τον φάκελο.

Πληροφορίες για τις κατηγορίες αρχείων αντιγράφων ασφαλείας

Εξαίρεση αρχείων και φακέλων από ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για τις κατηγορίες αρχείων αντιγράφων ασφαλείας

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v7923620_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 28/10/2011