Προετοιμασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Αφού εγκαταστήσετε το Norton, πρέπει να διαμορφώσετε το Norton για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τα σημαντικά αρχεία σας χρησιμοποιώντας το Norton είτε αυτόματα είτε την ώρα που θα καθορίσετε. Μπορείτε να αλλάξετε τις αρχικές ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας ανά πάσα στιγμή.

Επιλέξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις όταν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας:

Σύνοψη

Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες εργασίες που σχετίζονται με τα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας, όπως είναι η δημιουργία, η διαγραφή και η μετονομασία των συνόλων αντιγράφων ασφαλείας.

Μπορείτε, επίσης, να κάνετε προεπισκόπηση των λεπτομερειών που σχετίζονται με κάποιο συγκεκριμένο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, όπως το μέγεθος και τα διαθέσιμα αρχεία.

Τι

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων τύπων αρχείων, π.χ. φωτογραφίες, έγγραφα και μουσική. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε μεμονωμένα αρχεία.

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

  • Πηγές

    Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια πηγή από την οποία θέλετε να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας.

    Η λειτουργία Αντίγραφα ασφαλείας του Norton θα εκτελεστεί πλήρως ή συνοπτικά, ανάλογα με τις θέσεις που επιλέγετε.

  • Τύποι αρχείων

    Σας επιτρέπει να συμπεριλάβετε ή να αποκλείσετε μια κατηγορία αρχείων για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

    Μπορείτε να προσθέσετε ή να εξαιρέσετε ένα αρχείο ή ένα φάκελο από τα αντίγραφα ασφαλείας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Προσθήκη ή εξαίρεση αρχείων και φακέλων για να προβάλετε τα αρχεία και τους φακέλους που έχουν προστεθεί και εξαιρεθεί. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Επεξεργασία τύπου αρχείου για να επεξεργαστείτε τις επεκτάσεις των αρχείων σε κάθε κατηγορία αρχείων. Όταν επιλέξετε τη ρύθμιση Επεξεργασία τύπου αρχείου, μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε τις επεκτάσεις αρχείων σε κάθε κατηγορία αντιγράφων ασφαλείας, χρησιμοποιώντας την επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

Πού

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε θέση αποθήκευσης που προσφέρει το Norton για τα αντίγραφα ασφαλείας σας, ανάλογα με τον υπολογιστή και τις συνδεδεμένες συσκευές που διαθέτετε.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αντίγραφα ασφαλείας σε μια μονάδα δίσκου δικτύου, αφαιρούμενη μονάδα δίσκου flash ή μόνιμο δίσκο στον υπολογιστή.

Δεν είναι ασφαλής η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας σε μια θέση, όπου τα αρχεία προέλευσης είναι διαθέσιμα. Υπάρχει πιθανότητα να χάσετε τα δεδομένα σας σε περίπτωση δυσλειτουργιών του υλικού.

Μπορείτε να διαγράψετε προηγούμενα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων. Μπορείτε επίσης να αποφασίσετε εάν θέλετε να επαληθεύσετε τα αντίγραφα ασφαλείας σας επιλέγοντας τη ρύθμιση Επαλήθευση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Πότε

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Norton, ώστε να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας, όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τακτικό προγραμματισμό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή να εκτελείτε τη διαδικασία με μη αυτόματο τρόπο.

Προτού το Norton δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας, εξετάζει τα αρχεία στον υπολογιστή με σκοπό την αποτελεσματικότερη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας. Κατά τη διάρκεια αυτής της αρχικής εξέτασης, το Norton εκτελεί καταμέτρηση του αριθμού αρχείων για τα οποία ενδέχεται να απαιτείται δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Το Norton καταγράφει επίσης τους τύπους και τα μεγέθη αυτών των αρχείων. Αυτή η διαδικασία διαρκεί συνήθως μόνο μερικά λεπτά την πρώτη φορά που εκτελείτε δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v7922432_ns_sos_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 18/06/2018