Πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία των αντιγράφων ασφάλειας

Μετά την εγκατάσταση του Norton 360 Online θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του Norton 360 Online, ώστε να δημιουργήσετε αντίγραφα αρχείων για τα σημαντικά αρχεία του υπολογιστή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τα σημαντικά αρχεία σας χρησιμοποιώντας το Norton 360 Online είτε αυτόματα είτε την ώρα που θα καθορίσετε. Μπορείτε να αλλάξετε τις αρχικές ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας ανά πάσα στιγμή.

Επιλέξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις όταν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας:

Σύνοψη

Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες εργασίες που σχετίζονται με τα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας, όπως είναι η δημιουργία, η διαγραφή και η μετονομασία των συνόλων αντιγράφων ασφαλείας.

Μπορείτε, επίσης, να κάνετε προεπισκόπηση των λεπτομερειών που σχετίζονται με κάποιο συγκεκριμένο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, όπως το μέγεθος και τα διαθέσιμα αρχεία.

Τι

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων τύπων αρχείων, π.χ. φωτογραφίες, έγγραφα και μουσική. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε μεμονωμένα αρχεία.

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

  • Πηγές

    Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια πηγή από την οποία θέλετε να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας.

    Η λειτουργία Αντίγραφα ασφαλείας του Norton θα εκτελεστεί πλήρως ή συνοπτικά, ανάλογα με τις θέσεις που επιλέγετε.

  • Τύποι αρχείων

    Σας επιτρέπει να συμπεριλάβετε ή να αποκλείσετε μια κατηγορία αρχείων για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

    Μπορείτε να προσθέσετε ή να εξαιρέσετε ένα αρχείο ή ένα φάκελο από τα αντίγραφα ασφαλείας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Προσθήκη ή εξαίρεση αρχείων και φακέλων για να προβάλετε τα αρχεία και τους φακέλους που έχουν προστεθεί και εξαιρεθεί. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Επεξεργασία τύπου αρχείου για να επεξεργαστείτε τις επεκτάσεις των αρχείων σε κάθε κατηγορία αρχείων. Όταν επιλέξετε τη ρύθμιση Επεξεργασία τύπου αρχείου, μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε τις επεκτάσεις αρχείων σε κάθε κατηγορία αντιγράφων ασφαλείας, χρησιμοποιώντας την επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

Θέση

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε θέση αποθήκευσης που προσφέρεται από το Norton 360 Online για τα αντίγραφα ασφαλείας σας, ανάλογα με τον υπολογιστή και τις συνδεδεμένες συσκευές που διαθέτετε.

Μπορείτε να επιλέξετε την αποθήκευση των αντιγράφων ασφαλείας σε εξωτερικά μέσα όπως CD, DVD, δίσκους Blu-ray ή iPod. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τα αντίγραφα ασφαλείας σε μια μονάδα δίσκου δικτύου, αφαιρούμενη μονάδα δίσκου flash ή μόνιμο δίσκο στον υπολογιστή.

Δεν είναι ασφαλής η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας σε μια θέση, όπου τα αρχεία προέλευσης είναι διαθέσιμα. Υπάρχει πιθανότητα να χάσετε τα δεδομένα σας σε περίπτωση δυσλειτουργιών του υλικού.

Μπορείτε να διαγράψετε προηγούμενα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων. Μπορείτε επίσης να αποφασίσετε εάν θέλετε να επαληθεύσετε τα αντίγραφα ασφαλείας σας επιλέγοντας τη ρύθμιση Επαλήθευση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Πότε

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Norton 360 Online ώστε να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τακτικό προγραμματισμό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή να εκτελείτε τη διαδικασία με μη αυτόματο τρόπο.

Προτού το Norton 360 Online δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας, εξετάζει τα αρχεία στον υπολογιστή με σκοπό την αποτελεσματικότερη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας. Κατά τη διάρκεια αυτής της αρχικής εξέτασης, το Norton 360 Online πραγματοποιεί καταμέτρηση του πλήθους αρχείων για τα οποία ενδέχεται να απαιτείται δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Το Norton 360 Online καταγράφει επίσης τους τύπους και το μέγεθος αυτών των αρχείων. Αυτή η διαδικασία διαρκεί συνήθως μόνο μερικά λεπτά την πρώτη φορά που δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας.

Προσθήκη αρχείων και φακέλων σε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας

Επιλογή θέσης αντιγράφων ασφαλείας

Προβολή ή αλλαγή προγραμματισμού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v7922432_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 05/10/2011