Διαχείριση Συνόλων αντιγράφων ασφαλείας - Χρόνος

Χρησιμοποιήστε τη λίστα Χρονοδιάγραμμα για να επιλέξετε το χρονοδιάγραμμα της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Αυτόματα (συνιστάται)

Αυτή είναι η συνιστώμενη επιλογή. Η αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εκτελείται όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος αλλά δεν χρησιμοποιείται. Δημιουργούνται όσο το δυνατόν γρηγορότερα αντίγραφα ασφαλείας για αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν πρόσφατα.

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε CD ή DVD εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

Κάθε εβδομάδα

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε ποια ημέρα της εβδομάδας και ποια ώρα της ημέρας θα δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μια ημέρες σε μια εβδομάδα. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας κάθε Τετάρτη και Σάββατο.

Κάθε μήνα

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εκτελέσετε τη μηνιαία δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Μπορείτε να επιλέξετε την ημερομηνία του μήνα για την εκτέλεση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την ώρα της ημέρας που θα δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας.

Μη αυτόματο χρονοδιάγραμμα

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων μόνο όταν σας εξυπηρετεί. Το Norton 360 Online δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας μόνο αφού το ζητήσετε. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, βεβαιωθείτε ότι προστατεύετε τα αρχεία σας εκτελώντας περιστασιακά δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Η απόδοση του υπολογιστή μεγιστοποιείται εάν προγραμματίσετε εκτέλεση των κρίσιμων διεργασιών όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Όταν προγραμματίζετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση και ενεργοποιείτε την επιλογή Εκτέλεση μόνο σε κατάσταση αδράνειας, το Norton 360 Online δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Η Symantec συνιστά την ενεργοποίηση της επιλογής Εκτέλεση μόνο σε κατάσταση αδράνειας, για βελτίωση της απόδοσης του υπολογιστή.

Πληροφορίες για τον προγραμματισμό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Προβολή ή αλλαγή προγραμματισμού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων αντιγράφων ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v7821438_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 26/08/2011