Άλλα προϊόντα

Διαχείριση Συνόλων αντιγράφων ασφαλείας - Αντικείμενο

Το Norton 360 Online δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων χρησιμοποιώντας κατηγορίες αρχείων, όπως εικόνες, μουσική ή βίντεο. Κάθε κατηγορία αρχείων διαθέτει ένα σύνολο επεκτάσεων αρχείων. Όταν επιλέγετε μια συγκεκριμένη κατηγορία αρχείων για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, το Norton 360 Online προσθέτει αυτόματα στο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας σας όλα τα αρχεία που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Πρέπει επίσης να καθορίσετε την προέλευση από την οποία θέλετε το Norton 360 Online να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. Το Norton 360 Online δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων που ανήκουν στην επιλεγμένη κατηγορία και βρίσκονται στην προέλευση που επιλέξατε.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε επεκτάσεις αρχείων της επιλογής σας σε μια κατηγορία αρχείων προς δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή να διαγράψετε επεκτάσεις αρχείων από μια κατηγορία αρχείων προς δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Η καρτέλα Αντικείμενο περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

Πηγές

Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη θέση στον υπολογιστή από την οποία θέλετε το Norton 360 Online να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο Ανανέωση λίστας εάν μια τοποθεσία δεν εμφανίζεται στη λίστα.

Τύποι αρχείων

Μπορείτε να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε μια κατηγορία αρχείων αντιγράφων ασφαλείας.

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

 • Λίστα κατηγοριών αρχείων

  Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε μια κατηγορία αρχείων από τα αντίγραφα ασφαλείας

  Μπορείτε να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή μιας κατηγορίας αρχείων, για να συμπεριληφθεί ή να εξαιρεθεί από το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας. Όταν κάνετε κλικ στην κατηγορία αρχείου, το Norton 360 Online ανοίγει ένα παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να προβάλετε τη λίστα με τα διαθέσιμα αρχεία στην κατηγορία αρχείων. Επίσης αυτό το παράθυρο σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε τη θέση των αρχείων.

 • Επεξεργασία τύπου αρχείου

  Σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιείτε ή να ενεργοποιείτε την επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων για να διαχειριστείτε τις επεκτάσεις αρχείων σε μια συγκεκριμένη κατηγορία αρχείων.

 • Ρύθμιση παραμέτρων

  Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε μια επέκταση αρχείου από μια κατηγορία αρχείων

  Όταν προσθέτετε μια επέκταση αρχείου σε μια κατηγορία αρχείων, το Norton 360 Online κατηγοριοποιεί σε αυτήν τα αρχεία με τη νέα επέκταση αρχείου που προσθέσατε. Για παράδειγμα, αν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για έγγραφα με επέκταση αρχείου .fm στην κατηγορία Έγγραφα του Office. Μπορείτε να προσθέσετε την επέκταση αρχείου .fm στην κατηγορία Έγγραφα του Office.

 • Προσθήκη ή εξαίρεση αρχείων και φακέλων

  Μπορείτε να συμπεριλάβετε αρχεία και φακέλους στα αντίγραφα ασφαλείας σας.

  Μπορείτε να εξαιρέσετε αρχεία και φακέλους από τα αντίγραφα ασφαλείας σας. Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε τα αρχεία και τους φακέλους που συμπεριλάβατε ή εξαιρέσατε από τα αντίγραφα ασφαλείας σας.

  Μπορείτε, επίσης, να καταργήσετε ένα στοιχείο από τα στοιχεία που εμφανίζονται στον πίνακα. Αυτή η ενέργεια κατάργησης επανεγκαθιστά τα στοιχεία που καταργήθηκαν στις αντίστοιχες κατηγορίες αρχείων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αποθήκευση ρυθμίσεων για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στην καρτέλα Αντικείμενο.

Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των αντιγράφων ασφαλείας, τα ονόματα αρχείων με συγκεκριμένους χαρακτήρες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται ονόματα αρχείων που αρχίζουν με περισπωμένη (~) (για παράδειγμα, "~δείγμα"). Αυτοί οι φάκελοι θεωρούνται γενικά πρσωρινά αρχεία.

Προσθήκη αρχείων και φακέλων σε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας

Εξαίρεση αρχείων και φακέλων από ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας

Προσθήκη ή επεξεργασία μιας επέκτασης αρχείου σε μια κατηγορία αρχείων αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για τις επεκτάσεις αρχείων αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων αντιγράφων ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v7821397_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2011