Διαμόρφωση των λειτουργιών προστασίας από κλοπή στο Norton Mobile Security

Μπορείτε να διαμορφώσετε το Norton Mobile Security για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των διαφορετικών λειτουργιών προστασίας από κλοπή στη συσκευή Android.

Αν έχετε εγκαταστήσει το Norton Mobile Security σε συσκευή iPhone ή iPad, οι λειτουργίες προστασίας από κλοπή ενεργοποιούνται αυτόματα και δεν μπορείτε να τις αλλάξετε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις προστασίας από κλοπή.

Διαμόρφωση λειτουργιών προστασίας από κλοπή

 1. Εκκινήστε το Norton Mobile Security.

 2. Μετακινηθείτε στις οθόνες της εφαρμογής έως ότου εμφανιστεί η οθόνη Συσκευή και έπειτα πατήστε την επιλογή Προστασία από κλοπή.

 3. Πατήστε Ρύθμιση για να εκκινήσετε τις ρυθμίσεις του Διαχειριστή συσκευής.

  Αν έχετε ρυθμίσει ήδη την προστασία από κλοπή, μεταβείτε στη γραμμή 9 για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων προστασίας από κλοπή.

 4. Πατήστε Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε το Διαχειριστή συσκευής για το Norton Mobile Security.

 5. Σημειώστε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη χρήση των λειτουργιών προστασίας από κλοπή και πατήστε OK.

  Εάν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε να συνδεθείτε στο Norton για να βρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας.

 6. Αν η Υπηρεσία τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένη στη συσκευή σας, μεταβείτε στο παράθυρο ρύθμισης της λειτουργίας Προστασία από κλοπή και πατήστε την επιλογή Ρύθμιση δίπλα στο στοιχείο Εντοπισμός.

 7. Στις ρυθμίσεις Θέσης, μετακινήστε το ρυθμιστικό δίπλα στο στοιχείο Θέση για ενεργοποίηση.

 8. Εξέλθετε από τις ρυθμίσεις του στοιχείου Θέση.

 9. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Σβήσιμο ασφαλείας μετακινήστε το ρυθμιστικό δίπλα στο στοιχείο Σβήσιμο ασφαλείας για να το ενεργοποιήσετε.

  Η λειτουργία Σβήσιμο ασφαλείας διαγράφει τα δεδομένα από τη συσκευή σας με ασφάλεια μετά από 10 αποτυχημένες απόπειρες ξεκλειδώματος.

 10. Για να κλειδώσετε τη συσκευή όταν η κάρτα SIM αφαιρεθεί ή αντικατασταθεί, μετακινήστε το ρυθμιστικό δίπλα στο στοιχείο Κλείδωμα κάρτας SIM για να το ενεργοποιήσετε.

  Η λειτουργία Κλείδωμα κάρτας SIM δεν λειτουργεί με συσκευές που υποστηρίζουν δύο κάρτες SIM.

 11. Πραγματοποιήστε έξοδο από το Norton Mobile Security όταν ολοκληρώσετε την ενημέρωση των ρυθμίσεων προστασίας από κλοπή.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v78021963_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 04/09/2017