Απενεργοποίηση της Αυτόματης ενημέρωσης LiveUpdate

Όταν απενεργοποιείτε την Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate, το Norton 360 Online δεν μπορεί πλέον να εξασφαλίσει ότι είστε προστατευμένοι από τους πιο πρόσφατους κινδύνους και τις απειλές ιών και προγραμμάτων spyware. Εάν η Αυτόματη ενημέρωση Liveupdate είναι απενεργοποιημένη, δεν λαμβάνετε ενημερώσεις προγραμμάτων.

Εάν χρειαστεί να απενεργοποιήσετε προσωρινά την Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate, φροντίστε να την επανενεργοποιήσετε το συντομότερο δυνατό.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης ενημέρωσης LiveUpdate

Πληροφορίες για το LiveUpdate

Μη αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v7787714_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 20/10/2011