Άλλα προϊόντα

Προσαρμογή σε εξέλιξη

Αυτήν τη στιγμή, το Norton 360 Online εκτελεί μια ή περισσότερες εργασίες. Στην αριστερή στήλη, στην περιοχή Σαρώσεις, μπορείτε να δείτε τη λίστα των δραστηριοτήτων σάρωσης. Στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας, μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν τη στιγμή.

Το Norton 360 Online εκτελεί τις παρακάτω εργασίες Προσαρμογής Η/Υ που επιλέξατε:

Προσωρινά αρχεία του Internet Explorer

Διαγράφει τα προσωρινά αρχεία που έχουν απομείνει στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή μετά την περιήγηση στο Internet.

Προσωρινά αρχεία των Windows

Διαγράφει τα περιττά αρχεία που έχουν απομείνει στους προσωρινούς φακέλους των Windows μετά την εγκατάσταση ή την ενημέρωση ενός προγράμματος.

Ιστορικό του Internet Explorer

Διαγράφει το ιστορικό των περιττών σελίδων στο Web που έχει απομείνει στο φάκελο του ιστορικού του προγράμματος περιήγησής σας στο Internet.

Βελτιστοποίηση δίσκου

Ανασυγκροτεί τον σκληρό δίσκο και τον ελεύθερο χώρο.

Εκκαθάριση μητρώου

Διαγράφει από το μητρώο των Windows τις καταχωρίσεις που είναι ανακριβείς και δεν ισχύουν πλέον, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν σφάλματα.

Βάσει των επιλογών για την Προσαρμογή Η/Υ που επιλέξατε, το Norton 360 Online εκτελεί τις συγκεκριμένες εργασίες στο παράθυρο Προσαρμογή. Για παράδειγμα, εάν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση Βελτιστοποίηση δίσκου, στο παράθυρο Προσαρμογή εμφανίζεται μόνο η εργασία Βελτιστοποίησης δίσκου.

Στη δεξιά στήλη, στην περιοχή Κατάσταση, μπορείτε να δείτε εάν μια εργασία έχει ολοκληρωθεί ή εάν απαιτείται κάποια περαιτέρω ενέργεια. Όταν οι δραστηριότητες ολοκληρωθούν, το παράθυρο Προσαρμογή εμφανίζει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται.

Όταν μια δραστηριότητα είναι σε εξέλιξη, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη δραστηριότητα που είναι σε εξέλιξη. Μπορείτε επίσης να παραλείψετε μια δραστηριότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να διακόψετε προσωρινά μια δραστηριότητα.

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες, επιλέξτε το στοιχείο Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή μετά την ολοκλήρωση στην κάτω πλευρά του παραθύρου.

Το Norton 360 Online ανοίγει και κλείνει αυτόματα το παράθυρο Προσαρμογή εάν εκτελέσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα Προσαρμογής Η/Υ μαζί με τις παρακάτω εργασίες:

  • LiveUpdate

  • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

  • Πλήρης σάρωση συστήματος

Τι να κάνετε αν εντοπιστεί κίνδυνος ασφαλείας

Πληροφορίες για την αντιμετώπιση απειλών που εντοπίστηκαν κατά τη σάρωση

Πληροφορίες σχετικά με τις προτεινόμενες ενέργειες όταν το Norton 360 Online δεν μπορεί να επιδιορθώσει ένα αρχείο

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v7786149_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 16/10/2011