Λεπτομέρειες ασφάλειας Η/Υ

Οι Λεπτομέρειες Ασφάλειας Η/Υ σας επιτρέπουν να προβάλετε τις δραστηριότητες των ιών, των προγραμμάτων spyware, του τείχους προστασίας και της ευπάθειας στο Norton 360 Online.

Η τρέχουσα κατάσταση κάθε δραστηριότητας στο παράθυρο Λεπτομέρειες ασφαλείας Η/Υ συμβάλλει στη συνολική κατάσταση ασφαλείας και στη συνολική κατάσταση του Norton 360 Online. Το εικονίδιο δίπλα σε κάθε στοιχείο της λίστας εμφανίζει τη συνολική κατάστασή του.

Εάν χρειαστεί να προβείτε σε κάποια ενέργεια, ένα μήνυμα υποδεικνύει τα επόμενα βήματα. Όταν είναι απαραίτητο, εμφανίζεται ο σύνδεσμος Λεπτομέρειες μέσω του οποίου μπορείτε να δείτε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία, τη δραστηριότητα ιών, τη σοβαρότητα, την κατάσταση και τις συνιστώμενες ενέργειες.

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι δραστηριότητες που αποτελούν μέρος της Ασφάλειας Η/Υ:

Σάρωση για ιούς και προγράμματα spyware

Υποδεικνύει πόσο πρόσφατα η λειτουργία Ρυθμίσεις λογισμικού προστασίας από ιούς έλεγξε ολόκληρο τον υπολογιστή για τον εντοπισμό ιών ή προγραμμάτων spyware

Ενημέρωση ορισμών

Υποδεικνύει τη χρονική σήμανση για την τελευταία ενημέρωση των ορισμών ιών

Auto-Protect

Εξασφαλίζει ότι η λειτουργία Auto-Protect προστατεύει αυτόματα τον υπολογιστή από ιούς, προγράμματα spyware και άλλους κινδύνους

Προηγμένη προστασία SONAR

Εξασφαλίζει ότι η Προηγμένη προστασία SONAR ανιχνεύει και προστατεύει τον υπολογιστή από κακόβουλο κώδικα, ακόμα και πριν καταστούν διαθέσιμοι οι ορισμοί ιών

"Έξυπνο" τείχος προστασίας

Εξασφαλίζει ότι το τείχος προστασίας είναι ενεργοποιημένο και ότι αποκλείει την είσοδο σε κακόβουλα προγράμματα ή τη χρήση του υπολογιστή σας από αυτά

Προστασία από προγράμματα spyware

Εξασφαλίζει ότι η Προστασία από προγράμματα spyware προστατεύει τον υπολογιστή από κινδύνους ασφαλείας που μπορεί να διακυβεύσουν την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών και του ιδιωτικού απορρήτου σας

Πρόληψη εισβολής

Εξασφαλίζει ότι η τεχνολογία Πρόληψη εισβολής αποκλείει τις απόπειρες εισβολής

Προστασία προγράμματος περιήγησης

Ελέγχει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησ׏ στο Internet ώστε να εξασφαλίσει ότι η ασφάλεια είναι ρυθμισμένη στο βέλτιστο επίπεδο για την προστασία σας από επισφαλείς τοποθεσίες Web.

Σάρωση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Εξασφαλίζει ότι η Σάρωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για ιούς εμποδίζει την προσβολή από μολυσμένα στοιχεία μέσω των εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Σάρωση εξερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Εξασφαλίζει ότι η Σάρωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για ιούς εμποδίζει την προσβολή από μολυσμένα στοιχεία στα εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και σαρώνει τα εξερχόμενα μηνύματα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας για ιούς

Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές από την ενότητα Δυνατότητες ενεργειών :

Εκτέλεση σαρώσεων

Εκτελεί γρήγορες σαρώσεις, πλήρεις σαρώσεις συστήματος ή προσαρμοσμένες σαρώσεις στον υπολογιστή σας, για τον εντοπισμό ιών, απειλών ή περιττών στοιχείων

Εκτέλεση του LiveUpdate

Εκτελεί το LiveUpdate για τον εντοπισμό και τη λήψη των πιο πρόσφατων ενημερώσεων ορισμών και προγραμμάτων

Πληροφορίες για την διατήρηση ασφαλείας του υπολογιστή

Εκτέλεση πλήρους σάρωσης συστήματος

Πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Τι να κάνετε αν εντοπιστεί κίνδυνος ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v7764315_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 19/10/2011