Κανόνες τείχους προστασίας: περιγραφή

Η λίστα σύνοψης κανόνων στον Οδηγό προσθήκης κανόνα εμφανίζει κάθε κανόνα του τείχους προστασίας κατά όνομα ή περιγραφή.

Στη οθόνη περιγραφής του παράθυρου Οδηγός προσθήκης κανόνα ή Τροποποίηση κανόνα μπορείτε να επιλέξετε περιγραφή για έναν κανόνα του "Έξυπνου" τείχους προστασίας. Επειδή ορισμένες επικοινωνίες απαιτούν πολλαπλούς κανόνες, πρέπει να εισαγάγετε συγκεκριμένη περιγραφή.

Αφού εισαγάγετε μια περιγραφή για τον κανόνα, μπορείτε να συνεχίσετε στην επόμενη οθόνη, στο παράθυρο Οδηγός προσθήκης κανόνα για να προβάλλετε τη σύνοψη των κριτηρίων κανόνα. Αφού επιβεβαιώσετε τα κριτήρια, το τείχος προστασίας δημιουργεί έναν νέο κανόνα τείχους προστασίας με τα καθορισμένα κριτήρια.

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα κίνησης τείχους προστασίας, όπου όλα τα κριτήρια θα αντιστοιχούν στα κριτήρια ενός κανόνα κίνησης που υπάρχει ήδη.

Χρήση του Οδηγού προσθήκης κανόνων

Πληροφορίες κανόνων τείχους προστασίας

Προσθήκη Κανόνων κίνησης και Κανόνων προγραμμάτων

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v7762404_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 15/02/2011