Άλλα προϊόντα

Κανόνες τείχους προστασίας: παρακολούθηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Παρακολούθηση για να παρακολουθείτε τις περιπτώσεις συμβάντων δικτύου που συμφωνούν με έναν κανόνα τείχους προστασίας.

Σε αυτό το παράθυρο, μπορείτε να επιλέξετε Δημιουργία καταχώρισης αρχείου καταγραφής. Αυτή η επιλογή δημιουργεί μια καταχώριση στο αρχείο καταγραφής, όταν παρουσιαστεί ένα συμβάν επικοινωνίας που συμφωνεί με τον κανόνα τείχους προστασίας.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Παρακολούθηση στο παράθυρο Ενέργεια, η επιλογή Δημιουργία καταχώρισης αρχείου καταγραφής επιλέγεται αυτόματα.

Μπορείτε να δείτε το αρχείο καταγραφής συμβάντων στην κατηγορία Τείχος προστασίας - Δραστηριότητες, στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας.

Χρήση του Οδηγού προσθήκης κανόνων

Πληροφορίες κανόνων τείχους προστασίας

Προσθήκη Κανόνων κίνησης και Κανόνων προγραμμάτων

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v7762401_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 20/10/2011