Άλλα προϊόντα

Κανόνες τείχους προστασίας: επικοινωνίες

Οι επικοινωνίες Internet χρησιμοποιούν διάφορα πρωτόκολλα και θύρες. Μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο πρωτοκόλλων και θυρών υπό μορφή κριτηρίων σε έναν κανόνα τείχους προστασίας.

Επιλέξτε τα πρωτόκολλα για τον κανόνα. Οι επιλογές σας είναι οι εξής:

TCP

Ο κανόνας ισχύει για επικοινωνίες TCP (Transmission Control Protocol).

UDP

Ο κανόνας ισχύει για επικοινωνίες UDP (User Datagram Protocol).

TCP και UDP

Ο κανόνας ισχύει για επικοινωνίες TCP και UDP.

ICMP

Ο κανόνας ισχύει για επικοινωνίες ICMP (Internet Control Message Protocol).

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν προσθέτετε έναν κανόνα κίνησης, όταν τροποποιείτε έναν κανόνα κίνησης ή έναν κανόνα προγραμμάτων που διαχειρίζεται την κίνηση ICMP.

ICMPv6

Ο κανόνας ισχύει για επικοινωνίες ICMP (Internet Control Message Protocol για Internet Protocol version 6).

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν προσθέτετε έναν κανόνα κίνησης, όταν τροποποιείτε έναν κανόνα κίνησης ή έναν κανόνα προγραμμάτων που διαχειρίζεται την κίνηση ICMPv6.

Όλες

Ο κανόνας ισχύει για όλα τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα.

Όταν κάνετε αυτήν την επιλογή, δεν μπορείτε να καθορίσετε τους τύπους επικοινωνιών ή τις θύρες για τις οποίες ισχύει ο κανόνας.

Για επικοινωνίες UDP, ο κανόνας αναλύει μόνο το πρώτο αυτοδύναμο πακέτο. Εάν ο κανόνας ισχύει, η ίδια ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί για όλα τα επόμενα αυτοδύναμα πακέτα UDP σε οποιαδήποτε κατεύθυνση ανάμεσα στα ίδια τελικά σημεία.

Επιλέξτε τις κατάλληλες θύρες για τον κανόνα. Οι επιλογές σας είναι οι εξής:

Όλοι οι τύποι επικοινωνιών (όλες οι θύρες, τοπικές και απομακρυσμένες)

Ο κανόνας ισχύει για επικοινωνίες που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε θύρα.

Μόνο επικοινωνίες που συμφωνούν με όλους τους τύπους και τις θύρες που αναφέρονται παρακάτω

Ο κανόνας ισχύει για τις θύρες που εμφανίζονται. Μπορείτε να προσθέσετε θύρες στη λίστα ή να καταργήσετε θύρες από τη λίστα.

Μπορείτε να καθορίσετε τις θύρες με επιλογή από τις εμφανιζόμενες θύρες ή από προσθήκη συγκεκριμένων θυρών ή περιοχών θυρών. Εάν επιλέξετε το πρωτόκολλο ICMP ή ICMv6, πρέπει να καθορίσετε τις εντολές. Για να γίνει αυτό, επιλέξτε μια εντολή από τις εμφανιζόμενες εντολές ή προσθέστε συγκεκριμένες εντολές ή περιοχές εντολών.

Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή, η επιλογή Προσθήκη γίνεται διαθέσιμη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να καθορίσετε μία θύρα ή μία εντολή. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Κατάργηση για να καταργήσετε στοιχεία από τη λίστα.

Χρήση του Οδηγού προσθήκης κανόνων

Πληροφορίες κανόνων τείχους προστασίας

Προσθήκη Κανόνων κίνησης και Κανόνων προγραμμάτων

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v7762398_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 15/02/2011