Άλλα προϊόντα

Κανόνες τείχους προστασίας: υπολογιστές

Η επικοινωνία μπορεί να συμβεί ανάμεσα στον υπολογιστή σας και έναν άλλο υπολογιστή στο δίκτυο. Μπορείτε να ορίσετε περιορισμούς πρόσβασης για οποιονδήποτε υπολογιστή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή σας.

Επιλέξτε τους υπολογιστές στους οποίους θέλετε να εφαρμοστεί ο κανόνας . Οι επιλογές σας είναι οι εξής:

Οποιοσδήποτε υπολογιστής

Ο κανόνας ισχύει για όλους τους υπολογιστές.

Οποιοσδήποτε υπολογιστής στο τοπικό δευτερεύον δίκτυο

Ο κανόνας ισχύει μόνο για υπολογιστές στο τοπικό υποδίκτυο.

Ένα δίκτυο οργάνωσης χωρίζεται σε υποδίκτυα για να διευκολύνονται οι επικοινωνίες στο Internet. Ένα υποδίκτυο αντιπροσωπεύει όλους τους υπολογιστές στο ίδιο LAN.

Μόνο οι υπολογιστές ή οι τοποθεσίες που αναφέρονται παρακάτω

Ο κανόνας ισχύει μόνο για υπολογιστές, τοποθεσίες ή τομείς που εμφανίζονται.

Μπορείτε να καθορίσετε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των υπολογιστών για τους οποίους ισχύει ο κανόνας. Οι λεπτομέρειες των καθορισμένων υπολογιστών εμφανίζονται στη λίστα. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε υπολογιστές από τη λίστα.

Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή, η επιλογή Προσθήκη γίνεται διαθέσιμη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να προσθέσετε ένα υπολογιστή στη λίστα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Κατάργηση για να καταργείτε έναν υπολογιστή από τη λίστα.

Χρήση του Οδηγού προσθήκης κανόνων

Πληροφορίες κανόνων τείχους προστασίας

Προσθήκη Κανόνων κίνησης και Κανόνων προγραμμάτων

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v7762395_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 15/02/2011