Άλλα προϊόντα

Κανόνες τείχους προστασίας: συνδέσεις

Οι ακόλουθοι τύποι συνδέσεων μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ του υπολογιστή σας και άλλων υπολογιστών στο Internet:

Εισερχόμενες

Στις εισερχόμενες συνδέσεις περιλαμβάνονται επικοινωνίες από άλλο υπολογιστή στον υπολογιστή σας.

Εξερχόμενες

Στις εξερχόμενες συνδέσεις περιλαμβάνονται επικοινωνίες από τον υπολογιστή σας σε άλλο υπολογιστή.

Εισερχόμενες και εξερχόμενες

Οι εισερχόμενες και εξερχόμενες συνδέσεις περιλαμβάνουν εισερχόμενες και εξερχόμενες επικοινωνίες προς και από τον υπολογιστή σας.

Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης για τον κανόνα. Οι επιλογές σας είναι οι εξής:

Συνδέσεις σε άλλους υπολογιστές

Ο κανόνας ισχύει για εξερχόμενες συνδέσεις από τον υπολογιστή σας σε άλλο υπολογιστή.

Συνδέσεις από άλλους υπολογιστές

Ο κανόνας ισχύει για εισερχόμενες συνδέσεις από άλλο υπολογιστή στον υπολογιστή σας.

Συνδέσεις προς και από άλλους υπολογιστές

Ο κανόνας ισχύει για εισερχόμενες και εξερχόμενες συνδέσεις.

Χρήση του Οδηγού προσθήκης κανόνων

Πληροφορίες κανόνων τείχους προστασίας

Προσθήκη Κανόνων κίνησης και Κανόνων προγραμμάτων

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v7762392_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 15/02/2011