Κανόνες τείχους προστασίας: ενέργεια

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα που ελέγχει τον τρόπο πρόσβασης των άλλων υπολογιστών του δικτύου στον υπολογιστή σας, βάσει διάφορων κριτηρίων. Ορισμένα από τα κριτήρια είναι ο τύπος πρωτοκόλλου, οι θύρες, η διεύθυνση Internet και η διεύθυνση επικοινωνίας.

Επιλέξτε την ενέργεια που θα εκτελεί ο κανόνας εάν υπάρχει αντιστοιχία σε όλα τα κριτήρια. Οι επιλογές σας είναι οι εξής:

Αποδοχή

Επιτρέπει επικοινωνία αυτού του τύπου

Για παράδειγμα, θεωρήστε ότι υπάρχει ένας κανόνας κίνησης με τα ακόλουθα κριτήρια: όλες οι εισερχόμενες συνδέσεις στη διεύθυνση Internet 192.168.1.1 μέσω της θύρας 8080. Όταν επιλέγετε Να επιτρέπεται, το "Έξυπνο" τείχος προστασίας επιτρέπει όλες τις συνδέσεις που ικανοποιούν τα άλλα κριτήρια αυτού του κανόνα κίνησης.

Αποκλεισμός

Αποτρέπει επικοινωνία αυτού του τύπου

Για παράδειγμα, θεωρήστε ότι υπάρχει ένας κανόνας κίνησης με τα ακόλουθα κριτήρια: όλες οι εισερχόμενες συνδέσεις στη διεύθυνση Internet 192.168.1.1 μέσω της θύρας 8080. Όταν επιλέγετε Αποκλεισμός, το "Έξυπνο" τείχος προστασίας αποκλείει όλες τις συνδέσεις που ικανοποιούν τα άλλα κριτήρια αυτού του κανόνα κίνησης.

Παρακολούθηση

Ενημερώνει το αρχείο καταγραφής συμβάντων κάθε φορά που υπάρχει επικοινωνία αυτού του τύπου

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να παρακολουθείτε πόσο συχνά χρησιμοποιείται αυτός ο κανόνας. Το Norton 360 Online σας ειδοποιεί κάθε φορά που διέρχεται κίνηση από τον υπολογιστή σας, η οποία πληροί τα κριτήρια του κανόνα παρακολούθησης. Μπορείτε να προβάλλετε το αρχείο καταγραφής συμβάντων στην κατηγορία Τείχος προστασίας - Δραστηριότητες, στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας.

Το Norton 360 Online δημιουργεί ξεχωριστούς κανόνες ενέργειας ώστε να επιτρέψει ή να αποκλείσει τα προγράμματα που έχουν μόνο έναν συσχετισμένο κανόνα Παρακολούθησης. Ο κανόνας Παρακολούθηση πρέπει να διαθέτει υψηλότερο επίπεδο από τον κανόνα ενέργειας, ώστε να δημιουργηθεί επιτυχώς το αρχείο καταγραφής για το συμβάν δικτύου που σχετίζεται με το πρόγραμμα.

Ο κανόνας παρακολούθησης καταγράφει τα συμβάντα δικτύου. Ωστόσο, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν ακόμα κανόνα αποδοχής ή αποκλεισμού, για να επιτρέπετε ή να αποκλείετε την κίνηση δικτύου.

Χρήση του Οδηγού προσθήκης κανόνων

Πληροφορίες κανόνων τείχους προστασίας

Προσθήκη Κανόνων κίνησης και Κανόνων προγραμμάτων

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v7762389_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 20/04/2011