Άλλα προϊόντα

Πληροφορίες για τον προγραμματισμό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προγραμματισμού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στην καρτέλα Χρόνος στο παράθυρο Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας για να καθορίσετε πότε και πόσο συχνά το Norton 360 Online θα δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας.

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές προγραμματισμού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας:

Αυτόματα (συνιστάται)

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των τροποποιημένων αρχείων, όποτε ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας.

Αυτή η ρύθμιση προσφέρει την καλύτερη προστασία αντιγράφων ασφαλείας.

Κάθε εβδομάδα

Δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των τροποποιημένων αρχείων μία ή περισσότερες φορές κάθε εβδομάδα

Μπορείτε να επιλέξετε ποιες ημέρες της εβδομάδας και ποια ώρα της ημέρας το Norton 360 Online θα δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας.

Κάθε μήνα

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των τροποποιημένων αρχείων μία φορά κάθε μήνα

Μπορείτε να επιλέξετε ποια ημέρα του μήνα και ποια ώρα της ημέρας το Norton 360 Online θα δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας.

Μη αυτόματο χρονοδιάγραμμα

Δεν εκτελείται προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για κανένα τροποποιημένο αρχείο

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα πρέπει να δημιουργείτε τακτικά με μη αυτόματο τρόπο αντίγραφα ασφαλείας των τροποποιημένων αρχείων σας.

Η απόδοση του υπολογιστή μεγιστοποιείται, εάν προγραμματίσετε την εκτέλεση των κρίσιμων διεργασιών όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Όταν προγραμματίζετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση και ενεργοποιείτε την επιλογή Εκτέλεση μόνο σε χρόνο αδράνειας, το Norton 360 Online δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας, όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Η Symantec συνιστά την ενεργοποίηση της επιλογής Εκτέλεση μόνο σε χρόνο αδράνειας για βελτίωση της απόδοσης του υπολογιστή.

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του Norton

Προβολή ή αλλαγή προγραμματισμού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v7734378_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 27/10/2011