Προγραμματισμός σαρώσεων ασφαλείας και απόδοσης

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις του Προγραμματισμού εργασιών για να εξετάσει αυτόματα το Norton το σύστημα για ζητήματα ασφαλείας και απόδοσης. Μπορείτε να καθορίσετε πότε και πόσο συχνά το Norton θα εκτελεί αυτούς τους ελέγχους.

Σας παρέχονται οι παρακάτω επιλογές προγραμματισμού σαρώσεων ασφαλείας και απόδοσης:

Αυτόματα (συνιστάται)

Η εξέταση του υπολογιστή για προβλήματα ασφαλείας και απόδοσης εκτελείται όποτε ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας.

Αυτή η ρύθμιση προσφέρει τη μέγιστη προστασία.

Κάθε εβδομάδα

Η εξέταση του υπολογιστή για προβλήματα ασφαλείας και απόδοσης εκτελείται μια ή περισσότερες φορές κάθε εβδομάδα.

Μπορείτε να επιλέξετε ποιες ημέρες της εβδομάδας και ποια ώρα της ημέρας θέλετε να εκτελούνται σαρώσεις.

Κάθε μήνα

Η εξέταση του υπολογιστή για προβλήματα ασφαλείας και απόδοσης εκτελείται μια φορά κάθε μήνα.

Μπορείτε να επιλέξετε ποιες ημέρες του μήνα και ποια ώρα της ημέρας θέλετε να εκτελούνται σαρώσεις.

Μη αυτόματο χρονοδιάγραμμα

Δεν εκτελείται προγραμματισμένη σάρωση στον υπολογιστή για προβλήματα ασφαλείας και απόδοσης.

Αν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα πρέπει να εκτελέσετε μη αυτόματη σάρωση για προβλήματα ασφαλείας και απόδοσης στον υπολογιστή περιοδικά, προκειμένου να διατηρείται η προστασία.

Η απόδοση του υπολογιστή μεγιστοποιείται, εάν προγραμματίσετε την εκτέλεση των κρίσιμων διεργασιών όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Όταν προγραμματίζετε την εκτέλεση των εργασιών σάρωσης σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση και ενεργοποιείτε την επιλογή Εκτέλεση μόνο σε χρόνο αδράνειας, το Norton εκτελεί σάρωση του υπολογιστή, όταν αυτός βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Η Symantec συνιστά την ενεργοποίηση της επιλογής Εκτέλεση μόνο σε κατάσταση αδράνειας για τη βελτίωση της απόδοσης του υπολογιστή.

Προγραμματισμός σαρώσεων ασφαλείας και απόδοσης

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις κάντε κλικ στην επιλογή Προγραμματισμός εργασιών.

  3. Επιλέξτε μια ρύθμιση από την καρτέλα Προγραμματισμός του στοιχείου Χρονοδιάγραμμα.

    Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή Κάθε εβδομάδα ή Κάθε μήνα, πρέπει να επιλέξετε την ώρα και την ημέρα εκτέλεσης των αυτόματων εργασιών. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την εκτέλεση των αυτόματων εργασιών μόνο όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v7734375_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/03/2018