Άλλα προϊόντα

Πληροφορίες για τον προγραμματισμό αυτόματων εργασιών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Προγραμματισμός εργασιών για να καθορίσετε πόσο συχνά το Norton 360 Online θα σαρώνει το σύστημα για προβλήματα ασφαλείας και απόδοσης. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές προγραμματισμού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Προγραμματισμός εργασιών.

Προγραμματισμός σαρώσεων ασφαλείας και απόδοσης

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του Προγραμματισμού εργασιών

Πληροφορίες για τον προγραμματισμό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v7734372_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 27/10/2011