Άλλα προϊόντα

Πληροφορίες για τις Γενικές ρυθμίσεις τείχους προστασίας

Οι γενικές ρυθμίσεις του "Έξυπνου" τείχους προστασίας σάς επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε τις γενικές λειτουργίες του τείχους προστασίας και να προσαρμόσετε τις θύρες που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής για την πρόσβαση σε σελίδες Web. Οι επιλογές σας είναι οι εξής:

Μη συνήθη πρωτόκολλα

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το "Έξυπνο" τείχος προστασίας χειρίζεται μη συνήθη πρωτόκολλα.

Επαναφορά ρυθμίσεων τείχους προστασίας

Επαναφέρει το "Έξυπνο" τείχος προστασίας στην προεπιλεγμένη κατάσταση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Επαναφορά για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συνιστώμενοι κανόνες τείχους προστασίας και ρυθμίσεις έχουν ρυθμιστεί.

Εάν εκτελέσετε επαναφορά του τείχους προστασίας, καταργείτε τυχόν προσαρμοσμένους κανόνες ή ρυθμίσεις που έχουν ρυθμιστεί. Συνεπώς, το Norton 360 Online εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου Επιβεβαίωση όταν επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας.

Αποκλεισμένες θύρες αόρατων στοιχείων

Εξασφαλίζει ότι οι αποκλεισμένες θύρες και οι ανενεργές θύρες δεν αποκρίνονται σε προσπάθειες σύνδεσης.

Αποτρέπει τις ενεργές θύρες από το να απαντήσουν σε προσπάθειες σύνδεσης με εσφαλμένες πληροφορίες προέλευσης ή προορισμού.

Φίλτρο πρωτοκόλλου επίβλεψης κατάστασης

Επιτρέπει αυτόματα κίνηση στο Internet που συμφωνεί με τις συνδέσεις που ανοίγει μια εφαρμογή.

Επιλέξτε αυτό για να κάνετε τα παρακάτω:

  • Ανάλυση της κίνησης δικτύου στον υπολογιστή σας.

  • Αποκλεισμό ύποπτων εφαρμογών που θέλουν να συνδεθούν στον υπολογιστή σας.

Έλεγχος αυτόματης κοινής χρήσης αρχείου/εκτυπωτή

Επιτρέπει στους υπολογιστές του δικτύου να κάνουν κοινή χρήση πόρων, όπως αρχεία, φάκελοι και εκτυπωτές (συνδεδεμένοι τοπικά).

Αποκλεισμός συνολικής κίνησης δικτύου

Αποκλείει όλες τις επικοινωνίες δικτύου προς και από τον υπολογιστή σας.

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του Τείχους προστασίας

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του Norton 360 Online

Προσαρμογή ρυθμίσεων του Norton 360 Online

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v7723027_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 03/11/2011